Δευτέρα 28 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης στις 29 Μαρτίου

0
286 Προβολές

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, στις 19:30, στο δημαρχείο της πόλης (I. Ράλλη & Δημαρχείου 1).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 162/16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στέγαση της Β΄ τάξης του 2ου Λυκείου.
 2. Προσκύρωση στην ιδιοκτησία Ιωάννη Φλωρίδη και Χαράλαμπου Φλωρίδη εδαφικών τμημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Μεταμόρφωσης συνολικής έκτασης 81 τ.μ. σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 12/2005 πράξης προσκύρωσης λόγω ρυμοτομίας.
 3. Χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μεταμόρφωσης.
 4. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μεταμόρφωσης.
 5. Άνοιγμα τραπεζικού αποκλειστικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής.
 6. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2017.
 7. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για το έτος 2017.
 8. Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» 2017-2018.
 9. Συμμετοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης στην «Αστική Αρχή» με την επωνυμία «Εταιρική Σχέση Βόρειου Τομέα Αθηνών (North Athens Partnership)» για τη συγκρότηση του «Μητροπολιτικού Επιχειρηματικού και Αναπτυξιακού Πυρήνα (ΜΕΑΠ)» της Περιφέρειας Αττικής, με αξιοποίηση του «εργαλείου» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» και Υποβολή πρότασης (Φάκελο Υποψηφιότητας) στην από 24/02/2017 (ορθή επανάληψη  01/03/2017)  Πρόσκληση (Α.Π.: 715, Κωδικός: ΑΤΤ050) για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.
 10. Έγκριση μελέτης και επιλογής διαδικασίας δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Πεζοδρομίων 1/17».
 11. Έγκριση μελέτης και επιλογής διαδικασίας δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Οδών ΟΔΟ 1/16».
 12. Έγκριση μελέτης και επιλογής διαδικασίας δημοπράτησης του έργου: «Δοκιμαστικές Γεωτρήσεις & Γεωτεχνική Έρευνα για το 2ο Λύκειο Μεταμόρφωσης».
 13. Εισήγηση για ανάθεση μελέτης.
 14. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή φρεατίων – σχαρών στην οδό Ηρακλείου».
 15. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας: «Αναβάθμιση & επικαιροποίηση μελέτης κυκλοφορίας & στάθμευσης Δήμου Μεταμόρφωσης».
 16. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη και Κατασκευή Οδών 2014».
 17. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου Μεταμόρφωσης-Λυκόβρυσης».
 18. Ορισμός μελών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2017.
 19. Ονοματοδοσία ανώνυμης πλατείας στη συνοικία Κυψέλη.
 20. Συμμετοχή στο ειδικό συνέδριο με θέμα «Κλιματική Αλλαγή: Οι επιπτώσεις της στην οικονομία και πολιτικές διαχείρισης στους τομείς: ενέργειας, απορριμμάτων, γεωργίας, διαχείρισης υδάτων και φυσικών πόρων, τουρισμού και υγείας».

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up