Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης στις 5/4

0
207 Προβολές

Σε διπλή συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 στο δημαρχείο της πόλης (I. Ράλλη & Δημαρχείου 1).

Μοναδικό θέμα της πρώτης, ειδικής, συνεδρίασης, η οποία ξεκινά στις 19:00, είναι το ακόλουθο:

  1. Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Ταμειακού Απολογισμού έτους 2014.

Στην τακτική συνεδρίαση που θα ακολουθήσει, και η οποία ξεκινά στις 21:00, θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

  1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017.
  2. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών για το πρώτο τρίμηνο έτους 2017.
  3. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002522.
  4. Έγκριση στρατηγικού σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μεταμόρφωσης.
  5. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020».
  6. Έγκριση του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6678/30-3-2017 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις, Ενίσχυση Πρασίνου & Βελτίωση της Προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ».
  7. Συγκρότηση Επιτροπής ονομασίας, μετονομασίας πλατειών και οδών του Δήμου.
  8. Έγκριση, ανάθεση και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση δωροεπιταγών σε οικονομικά αδυνάτους κατοίκους του Δήμου για τις εορτές του Πάσχα έτους 2017.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up