Κυριακή 27 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής τη Μ. Τρίτη

0
244 Προβολές

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής σήμερα, Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2017, στις 17:15, στο δημαρχείο της πόλης (Στ. Καραγιώργη 2).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρόμου και παιδικής χαράς στην οδό Αριστοτέλους» με ΑΜ 04ΤΥ/2017,  προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 ευρώ (εισήγηση: κ. Γ. Τακλής – αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος).
  2. Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Κατασκευαστικές παρεμβάσεις σε αύλειους χώρους νηπιαγωγείων» με ΑΜ 08ΤΥ/2017,  προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 ευρώ (εισήγηση: κ. Γ. Τακλής – αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος).
  3. Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στον Αχιλλέα Τουρλάκη για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 01 27 06 στο Ο.Τ. Γ 575 της περιοχής Άνω Ψαλίδι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής σε βάρος του Κ.Α. 30-7111.002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 (εισήγηση: κ. Ε. Παπαγεωργίου – αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος).
  4. Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και την ένταξη σε αυτόν σύμβασης παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου, από εξειδικευμένη εταιρεία Συμβούλων, για την υποστήριξη της ομάδα έργου στη διαδικασία κατάρτισης επιχειρησιακού σχεδίου για την αντικατάσταση παλαιών συμβατικών φωτιστικών υψηλής κατανάλωσης ρεύματος με τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας (εισήγηση: κ. Φ. Ζυγούλης).
  5. Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 15415/08-9-2016 σύμβασης που αφορά την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου μας και την ασφάλιση δύο καινούργιων οχημάτων, συνολικού ποσού 296,30 ευρώ από την εταιρεία με την επωνυμία INTERLIFE  AΑΕΓΑ (εισήγηση: κ. Ι. Φωκά – αντιδήμαρχος Ι. Φίλανδρος).
  6. Τροποποίηση του με αρ. πρωτ. 21277/5-12-2016, συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. Γ244 (εισήγηση: Ε. Χιώτη – αντιδήμαρχος Ι. Φίλανδρος).
  7. Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράνομη διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2946/2001 (αφορά θέατρο Σκιών Σπυρόπουλου) (εισήγηση: κ. Τσιβράς – αντιδήμαρχος Ι. Φίλανδρος).
  8. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (Κανέλλης Στυλιανός & Μελεμενή Χρυσούλα) (εισήγηση: κ. Ι. Φιλιππούση – αντιδήμαρχος Ι. Φίλανδρος).
  9. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (Υπόθεση Κνωσσού 8) (εισήγηση: κ. Ι. Φιλιππούση – αντιδήμαρχος Ι. Φίλανδρος).

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up