Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

Σε διαβούλευση ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Μεταμόρφωσης 2015-2019

0
203 Προβολές

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ολοκλήρωσε τη διαδικασία σύνταξης της Α΄ Φάσης – του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015-2019.

Μετά την έγκρισή της με υπ΄ αρ. 81/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η Α΄ Φάση τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση.

Ο Δήμος, μέσω της διαβούλευσης, επιθυμεί τη συμβολή των πολιτών και των φορέων, κοινωνικών – οικονομικών, στο έργο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματός του, με τη διατύπωση προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων, αναφορικά με τις προτεραιότητες, τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της πόλης, στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Για τον σκοπό αυτό, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο που αποτελεί το πρώτο μέρος της διαδικασίας εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο Στρατηγικό Σχέδιο γίνεται ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι στόχοι και τα μέτρα.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση για το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου από την ιστοσελίδα του Δήμου και στη συνέχεια να υποβάλλει προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνεται έως την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 ως εξής:

  • είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο Τμήμα Προγραμματισμού – Ανάπτυξης & Πληροφορικής στο e-mail: smilonakou@metamorfossi.gr
  • είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, 14452 – Αθήνα, με την επισήμανση Τμήμα Προγραμματισμού –Ανάπτυξης & Πληροφορικής.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up