Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

17 θέσεις εργασίας στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού

0
282 Προβολές

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 2 μήνες, συνολικά 17 εργαζομένων για τη λειτουργία του προγράμματος «Δημιουργική απασχόληση μαθητών Δημοτικού Σχολείου» προχωρά ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού.

Οι προσλήψεις αφορούν στις ακόλουθες ειδικότητες:

  • ΠΕ Παιδαγωγός Δημοτικής Εκπαίδευσης: 5 εργαζόμενοι.
  • ΠΕ Νηπιαγωγός: 2 εργαζόμενοι.
  • ΠΕ Ψυχολόγος: 1 εργαζόμενος.
  • ΠΕ Εικαστικός: 1 εργαζόμενος.
  • ΠΕ Θεατρολόγος: 1 εργαζόμενος.
  • ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής: 4 εργαζόμενοι.
  • ΠΕ Μουσικός: 1 εργαζόμενος.
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 2 εργαζόμενοι.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση μπορούν να την καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ.15561 Χολαργός, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων/ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων – Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, υπόψη κας Π. Χαρδαλούπα, κ. Ι. Γεωργικόπουλου, κ. Π. Κωνσταντίνου και κ. Ε. Κομπόγιωργα (τηλ. επικοινωνίας: 213 2002871, 213 2002857, 213 2002869, 213 2002911).

Αιτήσεις θα υποβάλλονται από σήμερα, Παρασκευή 19 Μαΐου, έως την Κυριακή 28 Μαΐου 2017.

Τα σχετικά έγγραφα:

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up