Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 23 Μαΐου

0
240 Προβολές

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου την Τρίτη 23 Μαΐου 2017, στις 18:30, στο δημαρχείο της πόλης (Βασ. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Β΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
 2. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017.
 3. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτής (υπόθεση: VIVARTIA ΑΒΕΕ).
 4. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ και επαναβεβαίωση αυτών (υπόθεση: ΟΤΟΠΑΡΚ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΠΕ).
 5. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακίου (υπόθεση: Πάστρα Αναστασία).
 6. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων από παραβάσεις ΚΟΚ (υπόθεση: Δεβετζόγλου Χρύσα, MAC LEASING ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Γαβριηλίδη Παύλο).
 7. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων από παραβάσεις ΚΟΚ (υπόθεση: Μακρή Βαρβάρα).
 8. Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (υπόθεση: Κατσούλου Ευαγγελία).
 9. Έγκριση ή μη προμήθειας βιβλίων για τη Βορέειο Βιβλιοθήκη.
 10. Εισήγηση Έγκρισης ή μη Οριστικής παραλαβής του Έργου «Ανακατασκευή – επέκταση αρδευτικών συστημάτων χώρων πρασίνου».
 11. Έγκριση ή μη 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων».
 12. Συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
 13. Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/01/2017 έως 30/04/2017.
 14. Απόδοση ποσού στη «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο, για τους μήνες Μάρτιο – Ιούνιο 2017.
 15. Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017, των Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Β΄ Κατανομή, έτους 2017).
 16. Απόδοση Ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του υπουργείου Εσωτερικών της Ε΄ Κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».
 17. Έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου Οικονομικού Έτους 2016.
 18. Έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου Οικονομικού Έτους 2016.
 19. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης.
 20. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων.
 21. Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 165/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 22. Εισήγηση – Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα για μείωση ύψους μισθώματος ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος (κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4071/2012).
 23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 39/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά τη συμπλήρωση του καταστατικού της Επιχείρησης.
 24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 41/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την δεύτερη (2η) τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2017.
 25. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 35/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά τους πίνακες στοχοθεσίας 5Γ οικονομικών αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος 2017.
 26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 42/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την δεύτερη (2η) αναμόρφωση του Ετήσιου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2017.
 27. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 43/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την κατάρτιση και έγκριση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.
 28. Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 39/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή μη δύο (2) θέσεων στάθμευσης για υπηρεσιακά οχήματα έμπροσθεν της εισόδου του Δημαρχιακού Μεγάρου».

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up