Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Καταχώριση ανελκυστήρων στο Μητρώο Ανελκυστήρων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

0
283 Προβολές

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού ενημερώνει τους πολίτες – ιδιοκτήτες ανελκυστήρων ότι πρέπει εκ του νόμου να τους καταχωρίσουν στο Μητρώο Ανελκυστήρων του Δήμου.

Αρμόδια Υπηρεσία για την καταχώρηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται σε ακίνητα εντός των ορίων του Δήμου είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Υποχρέωση ιδιοκτητών:

  • Ως προς τους νέους ανελκυστήρες, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος πρέπει να υποβάλει στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου αίτηση καταχώρησης στο μητρώο των ανελκυστήρων με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Ως προς τους υφιστάμενους ανελκυστήρες, στο μητρώο θα πρέπει να συμπληρώνεται ο φάκελος του ανελκυστήρα με οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή συντηρητή κ.τ.λ. και να ενημερώνεται το μητρώο.

Και στις δύο περιπτώσεις (νέος /υφιστάμενος ανελκυστήρας) θα πρέπει να υπάρχει εντός του φακέλου του ανελκυστήρα πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ:

  • Για τις κατοικίες, το πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου για ανελκυστήρες έως 6 στάσεις έχει ισχύ 6 ετών, ενώ  για ανελκυστήρες με περισσότερες από 7 στάσεις, έχει ισχύ 5 ετών.
  • Στα κτήρια επαγγελματικής χρήσης και σε ειδικές κατηγορίες η διάρκεια του παραπάνω πιστοποιητικού είναι μικρότερη.

Πριν και κατά τη λήξη του πιστοποιητικού ο ιδιοκτήτης – διαχειριστής οφείλει να προσκομίσει νέο πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα σε ισχύ, για ανάλογη διάρκεια.

Παράλληλα, ο Δήμος ενημερώνει ότι:

  • Έχουν συσταθεί στην Τεχνική Υπηρεσία κλιμάκια για άσκηση επιτόπιων ελέγχων στα ασανσέρ κατοικιών και επαγγελματικής χρήσης, ένα Μεικτό Κλιμάκιο Ελέγχου Ανελκυστήρων (απόφαση δημάρχου) και Κλιμάκιο Υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας (απόφαση δημάρχου).
  • Προβλέπονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13, της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/οικ.28425/1245/22-12-2008 (ΦΕΚ 2604Β), στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή, συντηρητή και εγκαταστάτη του ανελκυστήρα και σε οποιονδήποτε εγκαθιστά ή θέτει σε λειτουργία ή συντηρεί ανελκυστήρα ή παρακωλύει τον έλεγχο ή επανέλεγχο, κατά παράβαση των διατάξεων της ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) και της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/οικ.28425/1245/22-12-2008 (ΦΕΚ 2604Β).

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών, στον κ. Ε. Ευαγγελόπουλο (τηλ. 213 2014602 – 213 2014636).

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up