Σάββατο 21 Ιουλίου 2018

Πρόσληψη ενός εργαζομένου στην Καθαριότητα του 5ου Δημοτικού Ηρακλείου Αττικής

0
127 Προβολές

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, ενός/μίας (1) καθαριστή/καθαρίστριας, με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής  (συνολικά έξι αιθουσών διδασκαλίας).

Οι αιτήσεις (συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά συμμετοχής) θα κατατίθενται σε κλειστό – σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό (Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια Αρχή) στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Στ. Καραγιώργη 2 , 1ος όροφος) από την Τρίτη Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 έως τις 11:00 π.μ.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up