Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018

Συνεδρίαση Δ.Σ. Λυκόβρυσης – Πεύκης στις 19 Δεκεμβρίου

0
163 Προβολές

Σε συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 στις 18:00 στο δημαρχείο της πόλης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Απασχόληση προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (αρ. αποφ. Δ.Σ. 124/2017) – Έλεγχος ΑΣΕΠ.
 2. Πλήρωση μίας (1) κενής θέσης κατηγορίας και κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017.
 3. Έγκριση και ψήφιση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
 4. Έγκριση  ή μη του  με αριθμ. πρωτ. 18523/13-12-2017 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 221, παρ. 1 του Ν.4412/2016) για τη διενέργεια του διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2017-2018».
 5. (α) Έγκριση σύναψης και όρων 1ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  –  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων στο 1ο Γυμνάσιο Πεύκης Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης Ν. Αττικής». (β) Εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
 6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις Σχολικών Κτηρίων 2017».
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων 2017».
 8. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών και 1ου Πίνακα Νέων Τιμών του έργου με τίτλο «Ανάπλαση παιδικών χαρών του Δήμου σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας».
 9. Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής αντικειμένου Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 περ.δ του Ν. 4412/2016.
 10. Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 221 παρ.1 του Ν 4412/2016.
 11. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για την αγορά – εκποίηση – μίσθωση – εκμίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.
 12. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης εκποίησης – μίσθωσης – εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.
 13. Διαγραφές ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους  του Δήμου.
 14. Έγκριση σύναψης σύμβασης με τις «Αττικές Διαδρομές» για τη διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου από την Αττική Οδό για το έτος 2018.
 15. Έγκριση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Δήμου – εορτασμός της Πρωτοχρονιάς 2018.
 16. Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up