Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

Τον Ιανουάριο η πρόσκληση για το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας Δήμου Κηφισιάς

0
197 Προβολές

Μετά τη διοργάνωση του Προγράμματος Στήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας κατά το έτος 2017 ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά στον Β΄ Κύκλου του Προγράμματος.

Εντός του Ιανουαρίου 2018 πρόκειται να ανακοινωθεί η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος του Β΄ Κύκλου του Προγράμματος Στήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Κηφισιάς.

Κατά τον Α΄ Κύκλο του Προγράμματος οι τρεις startup που βραβεύθηκαν με χρηματικά έπαθλα, χορηγίας των Τραπεζών Πειραιώς και Eurobank, έχουν ήδη ξεκινήσει την πιλοτική τους λειτουργία και συνεχίζουν να λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για τα επόμενα επιχειρηματικά και επενδυτικά τους σχέδια.

Στόχος του Προγράμματος

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Κηφισιάς, να ενεργοποιηθούν νέες και νέοι στη διαμόρφωση επιχειρηματικών ιδεών ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών, ώστε να δημιουργήσουν νεοφυείς επιχειρήσεις (startups).

Επιπλέον επιδιώκονται:

 • Η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας ως νέο υγιές παραγωγικό μοντέλο.
 • Η κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας (συλλόγων, ρπιχειρήσεων, ιδιωτών) στη διαμόρφωση μίας συνεργατικής κοινότητας και ενός διευρυμένου επαγγελματικού οικοσυστήματος.
 • Η ανάδειξη των τομέων προτεραιότητας της τοπικής οικονομίας.
 • Η άμβλυνση του φαινομένου της μετανάστευσης νέων υψηλών δυνατοτήτων (brain drain).
 • Η συνεργασία με επιμελητήρια, φορείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικά ιδρύματα για μεταφορά τεχνογνωσίας και διάχυσης καλών πρακτικών.
Δυνητικοί ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι θα είναι οι νέοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στα όρια του Δήμου Κηφισιάς. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, καθώς και η διαδικασία επιλογής τους θα περιγραφούν στην πρόσκληση του προγράμματος.

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Μέσα από το πρόγραμμα οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν με:

 • Παροχή συμβουλευτικής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.
 • Εξατομικευμένο mentoring και coaching για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τους μοντέλου.
 • Ενέργειες δικτύωσης τόσο με επιχειρήσεις όσο και με φορείς επενδυτικών κεφαλαίων.
Δράσεις του Προγράμματος

Σύμφωνα με τον Δήμο Κηφισιάς, στο πλαίσιο του προγράμματος θα:

 • Πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις – ημερίδες για την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
 • Διοργανωθούν Επιχειρηματικά Εργαστήρια (workshops).
 • Διεξαχθεί διαγωνισμός καινοτομίας με έπαθλα για τις επιχειρηματικές ομάδες που θα διακριθούν.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up