Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής στις 18 Απριλίου

0
174 Προβολές

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής στην Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 στις 18:00 στο δημαρχείο της πόλης (Στ. Καραγιώργη 2).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση διοργάνωσης του 28ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Γυμναστικής για όλους Δήμου Ηρακλείου Αττικής (εισήγηση: Α. Kούρλη – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 2. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2017 (εισήγηση: Π. Μαργαρώνης – αντιδήμαρχος Μ. Ζούρου)
 3. Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής ΝΠΔΔ, για το Οικονομικό Έτος 2018.  Σχετικά: Η υπ΄ αριθμόν 48/02-04-2018 απόφαση Δ.Σ. (εισήγηση: Α. Δαμιανίδου – πρόεδρος Χ. Αγγελοπούλου).
 4. «Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ.17034/07-09-2017 σύμβασης για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου ποσού 16.080,04 ευρώ μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, τον δήμαρχο και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΑΕΓΑ» (εισήγηση: Χ. Ρέλλου – αντιδήμαρχος Μ. Ζούρου).
 5. Αποδοχή ή μη αναπροσαρμογής επιτοκίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και του ΟΠΑΚΜ » (εισήγηση: Ε. Kλινάκη – αντιδήμαρχος Μ. Ζούρου).
 6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στον «1ο Αττικό αγώνα δρόμου 22 Δήμοι τρέχουμε για καλό σκοπό» σε συνδιοργάνωση με το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» (εισήγηση: Α. Kούρλη – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 7. «Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΞΗ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2018» (εισήγηση: Σ. Καραβαγγέλη – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 8. « Συνομολόγηση  Επενδυτικού Δανείου» (εισήγηση: Π. Μαργαρώνης).
 9. Λήψη απόφασης αναφορικά με την μετατόπιση περιπτέρου (εισήγηση: Ε. Βρέττη -αντιδήμαρχος Η. Μοσχονάς).
 10. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.457,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.00-6443.018 (Λοιπές Εκδηλώσεις) του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018 για την κάλυψη δαπανών που θα προκύψουν από τη διοργάνωση των παραστάσεων της «Θεατρικής Σκηνής» του Δήμου (εισήγηση: Σ. Καραβαγγέλη – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου),
 11. Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 1.240,00 ευρώ (χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 00-6721.004 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για την κάλυψη της Ετήσιας Συνδρομής – Υποστήριξης του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) (εισήγηση: Α. Πλάκα – αντιδήμαρχος Γ. Οικονομίδης).
 12. Πρόγραμμα «Κουζίνα για όλους» (εισήγηση: Α. Φωτοπούλου – αντιδήμαρχος Γ. Οικονομίδης).
 13. «Έγκριση A΄(πρώτης) δόσης 2018, επιχορήγησης σχολικών επιτροπών, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων» (εισήγηση: Α. Μπατσακούτσα – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 14. «Κατανομή εναπομείναντος ποσού  Εντολής Κάλυψης Δαπανών για Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2017».
 15. Ορισμός τριών (3) δημοτικών συμβούλων από εκπρόσωπους της μειοψηφίας ως μέλη της Επιτροπής Εμποροπανηγύρεων για το έτος 2018 (εισήγηση: Ε. Τσιβράς – αντιδήμαρχος Μ. Ζούρου).
 16. «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών» (Υπόθεση: Σταυροπούλου Ελισάβετ) (εισήγηση: M. Kωστοπούλου – αντιδήμαρχος Μ. Ζούρου).
 17. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των οδών Πλαπούτα και Κ. Παλαμά στο Ο.Τ. 238Γ» με Α.Μ. 87ΤΥ/2015 (εισήγηση: X. Παπαλάμπρος –  αντιδήμαρχος Η. Μοσχονάς).
 18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 564,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.15-6615.002 και έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.00-6443.003, αμφότεροι για τη διοργάνωση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας στο Δήμο Ηρακλείου στις 20/06/2018 (εισήγηση: κ. Πλάκα – αντιδήμαρχος Γ. Οικονομίδης).

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up