Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιωνίας την Τρίτη 24 Απριλίου

0
322 Προβολές

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιωνίας την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 στις 19:00 στο δημαρχείο της πόλης (Αγ. Γεωργίου 40).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο λευκών επί της οδού Περγάμου 56.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου επί της οδού Νίκης 2.
 3. Αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτου επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου 126.
 4. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου επί της οδού Πανδοσίας 102.
 5. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Λεύκης 12Α΄.
 6. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου επί της οδού Μητροπολίτου Τιμοθέου 3.
 7. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου επί της οδού Μαδύτου 8.
 8. Κατάργηση κενοθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου ευρισκομένου στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Κύπρου και Κολοκοτρώνη.
 9. Έγκριση 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών και 2ας παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Συμπληρωματικές Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες για το έργο Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ».
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσεων παιδικών χαρών».
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή προσθήκης κατ΄ επέκταση παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ) Νέας Ιωνίας».
 12. Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Εργασίες σε παιδικές χαρές για την εναρμόνησή τους με τις διατάξεις Υ.Α. 27.934/2014».
 13. Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού» και αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 150.000,00 ευρώ.
 14. Ανάθεση εργασιών καθαρισμού, αποψίλωσης και κλαδέματος σε περιαστικούς χώρους πρασίνου για την αποφυγή πυρκαγιών.
 15. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αριθ. πρωτ. 8983/11-4-2018).
 16. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αριθ. πρωτ. 8985/11-4-2018).
 17. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους (αριθ. πρωτ. 8986/11-4-2018).
 18. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών / εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
 19. Παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου Νέας Ιωνίας στον ΟΠΑΝ.
 20. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 8002037493 εγγυητικής επιστολής που εκδόθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή χρηματικού ποσού  που αφορά σε έξοδα κηδείας  άπορου δημότη.
 22. Έγκριση επιχορήγησης του αθλητικού συλλόγου «ΟΛΥΜΠΙΟΙ» για τη διεξαγωγή του 7ου διεθνή αγώνα υπεραπόστασης με την ονομασία «ΔΟΛΙΧΟΣ» και διάθεση πίστωσης.
 23. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης  για την 22/17-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΛΘΟΛ9Β-122) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Σπουδής και Ανάπτυξης Μικρασιατικού Πολιτισμού» (ΚΕΜΙΠΟ), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 1ου τριμήνου 2018.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up