Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης την Πέμπτη 21 Ιουνίου

0
176 Προβολές

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 στις 19:00 στο δημαρχείο Πεντέλης (Καλαμβόκη 2Α, Μελίσσια).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Κάλυψη οργανικών θέσεων από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και απασχολήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2008 έως 31.12.2010, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. του ν. 3584/2007.
 2. Έγκριση ή µη εξώδικου συµβιβασµού επί αίτησης Τ.Μ. για την καταβολή οφειλόµενης αποζηµιώσεως προς τον Δήµο µε τιµή µονάδας βάσει της ισχύουσας αντικειµενικής τιµής (Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής).
 3. Έγκριση ή µη εξώδικου συµβιβασµού επί αίτησης Ν.Ο. για την καταβολή οφειλόµενης αποζηµιώσεως προς τον Δήµο µε τιµή µονάδας βάσει της ισχύουσας αντικειµενικής τιµής (Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής).
 4. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2018 (Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής).
 5. Πρόταση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήµου Πεντέλης, ως προς την κατανοµή της χρηµατοδότησης από πόρους ΚΑΠ έτους 2018.
 6. Μετονοµασία οδού Μαρίας Λούη σε οδό Σίφνου.
 7. Έγκριση ετήσιας παράτασης σύµβασης για την εκποίηση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου µας έτους 2018.
 8. Αποδοχή ποσών και είσπραξη τους από ΑΦΕΚ (ΔΟΥ Αμαρουσίου) από τις πρώην κοινωφελείς επιχειρήσεις του πρώην Δήµου Μελισσίων.
 9. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, ύψους 423,16 ευρώ.
 10. Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2012 λόγω οίκοθεν εξόφλησής του.
 11. Διαγραφή χρεώσεων από πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήµα και επαναβεβαίωση µε νέα στοιχεία σύµφωνα µε την διορθωτική πράξη.
 12. Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2012.
 13. Επιχορήγηση Συλλόγου Νέας Πεντέλης « Η Αγία Παρασκευή».
 14. Επιχορήγηση Ένωσης Ποντίων Μελισσίων Αττικής.
 15. Επιχορήγηση Σωµατείου « Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Μελισσίων».

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up