Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

Οι θέσεις της παράταξης Νέα Πνοή για τα Βριλήσσια για την ενίσχυση της απασχόλησης

0
420 Προβολές

Τις θέσεις της δημοτικής παράταξης Νέα Πνοή για τα Βριλήσσια για την ενίσχυση της απασχόλησης παρουσιάζει ο επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος Βριλησσίων Γιάννης Πισιμίσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πισιμίσης επισημαίνει τα εξής:

Με το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας να συνεχίζει να παραμένει το υψηλότερο στην Ε.Ε. (27,5% πραγματική ανεργία σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ), το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας να ξεπερνά το 70% και την εντεινόμενη εργασιακή ανασφάλεια που προκύπτει από την συνεχιζόμενη ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, καθίσταται, πλέον, προφανές ότι το ζήτημα της αύξησης της απασχόλησης πρέπει να τεθεί ως πολιτική προτεραιότητα όχι μόνο για λόγους αναπτυξιακούς αλλά και για λόγους κοινωνικούς.

Στο πλαίσιο αυτό η δημοτική μας παράταξη αναπτύσσει δέσμη πολιτικών που θα έχουν ως στόχο την τόνωση της απασχόλησης, τον σχεδιασμό και την υποστήριξη νέων ιδεών, προσεγγίσεων και πρωτοβουλιών που θα απαντούν στις ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας και της αγοράς εργασίας και θα παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Επτά συγκεκριμένες και άμεσα υλοποιήσιμες προγραμματικές θέσεις που εντάσσονται στο ολοκληρωμένο σχέδιό μας για την ανάπτυξη και την απασχόληση:

1) Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Τοπική Απασχόληση, το οποίο θα καταγράφει την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας, καθώς, επίσης, θα εκδίδει εκθέσεις με στατιστική τεκμηρίωση όσον αφορά τα ποσοστά και τη διάρθρωση της τοπικής ανεργίας, τη γενική απασχολησιμότητα, αλλά και τις μορφές των τοπικών εργασιακών σχέσεων.

2) Δημιουργία Δημοτικής Δομής Απασχόλησης με στόχο την άσκηση ενεργητικής πολιτικής για την απασχόληση μέσα από τη σύνδεση της καταγεγραμμένης προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας και τη δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας.

3) Σύνδεση των προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης με την ανάπτυξη της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και τη ζήτηση εργασίας.

4) Στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (start – up) με ενίσχυση, τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και σε επίπεδο πόρων, επιχειρηματικών σχεδίων για την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

5) Δημιουργία Δημοτικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

6) Συντονισμός και υποστήριξη από πλευράς Δήμου πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Σε τομείς όπως η επεξεργασία των απορριμάτων/υπολειμμάτων, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και η δημιουργία πολιτιστικού έργου, η κοινωνική επιχειρηματικότητα θα μπορούσε να συνεισφέρει τόσο στην αύξηση της απασχόλησης όσο και στην ώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

7) Αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για την απασχόληση, το οποίο προσφέρει μια σειρά από δυνατότητες μέσα από προγράμματα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας, την επένδυση στην εκπαίδευση, τη στήριξη της οικογένειας και την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up