Κυριακή 16 Ιουνίου 2019

Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας στις 10 Δεκεμβρίου

0
244 Προβολές

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 στο δημαρχείο της πόλης (Αγ. Γεωργίου 40).

Στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, ειδικής, συνεδρίασης, η οποία θα ξεκινήσει στις 19:00, θα συζητηθεί το ακόλουθο θέμα:

 1. Eκλογή αναπληρωματικών μελών της  Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Θα ακολουθήσει, στις 19:30, τακτική συνεδρίαση, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
 3. Συζήτηση επί κατατεθείσας επιστολής της δημοτικής παράταξης Λαϊκής Συσπείρωσης.
 4. Τροποποίηση της παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αναπηρικού Αυτοκινήτου επί της οδού Αμμοχώστου 2.
 5. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αναπηρικού Αυτοκινήτου επί της οδού Καΐρη 5.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο πεύκων που βρίσκονται επί των οδών Ομήρου 32 και Σαφραμπόλεως.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας λεύκας που βρίσκεται  επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου 34 και Μπιζανίου.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο πλάτανων που βρίσκονται  επί της οδού Παπανικολή 4.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου που βρίσκεται  επί της οδού Ηρώων Καλογρέζας 38.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ελιάς που βρίσκεται  επί της οδού Ραμνούντος 93.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου που βρίσκεται  επί της οδού Πάφρας 12-14.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο πεύκων που βρίσκονται επί της οδού Μακρυγιάννη 125.
 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εγκατάσταση εορταστικού οδοφωτισμού».
 14. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 27571/29-11-2018).
 15. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 27575/29-11-2018).
 16. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 27578/29-11-2018).
 17. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
 18. Έγκριση πρότασης για διοργάνωση διαγωνισμού Φωτογραφίας στο πλαίσιο παρουσίασης της Ελλάδας στους μαθητές του Δήμου μας, με συμμετοχή των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Νέας Ιωνίας για την ανάδειξη της καλύτερης φωτογραφίας.
 19. Διόρθωση της υπ΄ αριθ. 396/3-12-2018 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 20. Έγκριση επιχορήγησης του πολιτιστικού συλλόγου «Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας» για τη διοργάνωση εκδήλωσης και εξειδίκευση πίστωσης.
 21. Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ιδρύματος με την επωνυμία «Τάκης Σινόπουλος-Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης», σύμφωνα με την 16/22-11-2018 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 22. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης  για την 112/2018 (ΑΔΑ: ΩΚΑ8ΟΡΑΧ-Μ5Ω) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας» (ΚΕΒΡΕΦΟ), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019.
 23. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης για την 114/2018 (ΑΔΑ: 691ΩΟΡΑΧ-ΧΦ9) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας» (ΚΕΒΡΕΦΟ), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΚΕΒΡΕΦΟ οικ. έτους 2018.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up