Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού στις 12 Δεκεμβρίου

0
141 Προβολές

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 στις 18:00 στο δημαρχείο της πόλης (Περικλέους 55, Χολαργός).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικών τών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου: πρακτικό υπ΄ αριθ. 14/2018, πρακτικό υπ΄ αριθ. 15/2018 Ειδικής Συνεδρίασης, πρακτικό υπ΄ αριθ. 16/2018.
 2. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της «Μελέτης κτιρίου Πολυϊατρείων και ΚΑΠΗ» της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
 3. Συγκρότηση Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας.
 4. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού με το Φιλοζωικό Σωματείο με την επωνυμία «Φίλοι Ζώων Παπάγου – Χολαργού».
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 26856/23-11-2018 αίτησης της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.», για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης.
 6. Λήψη απόφασης για ανανέωση – παράταση συμβάσεων δύο (2) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τού Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για ένα (1) έτος.
 7. Λήψη απόφασης για ανανέωση – παράταση σύμβασης μίας (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για ένα (1) έτος.
 8. Τροποποίηση – συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου – Χολαργού.
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 10. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2019.
 11. Έγκριση ολικής κατάπτωσης υπέρ του Δήμου και εις βάρος τής εταιρείας «Δ. ΖΙΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού 13.200,00€, λόγω παράβασης άρθρων τού υπ’ αριθ. πρωτ. 10934/13-05-2016 συμφωνητικού μίσθωσης κυλικείου τού Δημαρχείου.
 12. Αποδοχή προγραμματικής σύμβασης Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για το έργο «Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού» οδού Καραϊσκάκη.
 13. Τροποποίηση τοπικού ρυμοτομικού Λόφου Τσακού «Καθορισμός νέου περιγράμματος επέκτασης ερυθράς γραμμής».
 14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017».
 15. Εξέταση αιτήματος κοπής δέντρου επί της οδού: Λάρνακος 9 και Εθν. Αμύνης 28 στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου.
 16. Καθορισμός ορίων Γυμνασίων και Λυκείων τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
 17. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.
 18. Διαγραφή και απόσυρση άχρηστων ηλεκτρονικών συσκευών τού Δήμου.
 19. Έγκριση ΣΤ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (ΔΟΚΜΕΠΑ), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 211/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
 20. Έγκριση Ε΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 105/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
 21. Έγκριση των υπ΄ αριθ. 26/2018 και 27/2018 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό σημείων τοποθέτησης υπαίθριων διαφημίσεων στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
 22. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την εκμίσθωση Κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, για την τοποθέτηση – διατήρηση στεγάστρων αναμονής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up