Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής στις 11 Σεπτεμβρίου

0
46 Προβολές

Σε διπλή συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 στο δημαρχείο Αγίας Παρασκευής (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).

Στην πρώτη, ειδική, συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 19:30, θα διεξαχθεί κλήρωση για τη σειρά κατάταξης των ψηφισθέντων κατά την πρώτη συνεδρίαση αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής βάσει του άρθ. 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και του Ν. 4623/2019 αντίστοιχα.  

Στην ημερήσια διάταξη της δεύτερης, τακτικής, συνεδρίασης, με ώρα έναρξης 20:00, θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙΣΔΑΠ)» (εισήγηση: δήμαρχος Β. Ζορμπάς).
  2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (ΠΑΟΔΑΠ) (εισήγηση: δήμαρχος Β. Ζορμπάς).
  3. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης, Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: δήμαρχος Β. Ζορμπάς).
  4. Επαναπροκήρυξη της ΣΟΧ1/17 για την πράξη «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» με κωδικό ΟΠΣ 5001556 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 201-2020 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).
  5. Ορισμός Εκπροσώπων στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών (εισήγηση: δήμαρχος Β. Ζορμπάς).
  6. Λήψη απόφασης για συγκρότηση και ορισμό νέων μελών της Ενιαίας Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίας Παρασκευής   (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ν. Κωβαίος).
  7. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή περιφράξεων μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών έτους 2016» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up