Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Πρόσληψη 20 εργαζομένων στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

0
144 Προβολές

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού 20 εργαζομένων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι προσλήψεις αφορούν στις ακόλουθες ειδικότητες:

  • ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 4 εργαζόμενοι
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 16 εργαζόμενοι.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3384/2007. Τα ειδικά τυπικά προσόντα των υποψηφίων περιγράφονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, τηλ: 213 2014722, 737) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης. 

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up