ΚΕΔΕ: Αναγκαία η εξεύρεση επιπλέον πόρων για τους παιδικούς σταθμούς
Αυτοδιοίκηση

ΚΕΔΕ: Αναγκαία η εξεύρεση επιπλέον πόρων για τους παιδικούς σταθμούς

Αναγκαία θεωρεί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) την εξεύρεση επιπλέον πόρων για την κάλυψη των αυξημένων αιτημάτων φιλοξενίας παιδιών σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Με αφορμή σχετική ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) αναφορικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» για την επιδοτούμενη φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς η ΚΕΔΕ επισημαίνει τις εξής παρατηρήσεις:

1. Ο προϋπολογισμός με τον οποίο προκηρύχθηκε το πρόγραμμα για τη σχολική χρονιά 2014-2015 ήταν 160.000.000 ευρώ.

Για να μπορέσουν να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις χρειάστηκε να εξευρεθούν επιπλέον Εθνικοί πόροι και τελικώς ο προϋπολογισμός ανήλθε στο ποσό των 200.000.000 ευρώ και καλύφθηκαν περίπου 80.000 θέσεις παιδιών.

Σύμφωνα και με έγγραφο της Γενικής Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων πόρων, υπ΄ αριθμ.5.298/οικ.3.260 3/4/2015, αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση Διά Βίου Μάθηση» αλλά και των ΠΕΠ για τις δράσεις που προβλέπονται για όλη την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ανέρχεται στο ποσό των 490.000.000 ευρώ.

Η διεκδίκηση της ΚΕΔΕ για τη Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» όπως αποτυπώνεται στις ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. της  αλλά και στην Απόφαση του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της (2015)  είναι όπως ο προϋπολογισμός της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» να ανέρχεται κατ΄ έτος στο ποσό των 250.000.000 ευρώ για όλη την προγραμματική περίοδο 2014-2020, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ένταξης και νέων δομών στο πρόγραμμα.

2. Εξ΄ άλλου σε κάθε περίπτωση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020, αποτελεί συνένωση των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των υπουργείων Εργασίας και Παιδείας 2007-2013 και έχει πόρους μειωμένους κατά 60% σε σχέση με τους αντίστοιχους πόρους της περιόδου 2007–2013, παρότι λόγω της κρίσης θα έπρεπε να είναι αυξημένοι.

3. Το σημείο που αφορά στη χρηματοδότηση της πράξης και η αλλαγή που επέρχεται σε σχέση με το περσινό σύστημα, δηλαδή ότι η καταβολή της πρώτης δόσης θα δοθεί στους φορείς με την πιστοποίηση του 30% του φυσικού αντικειμένου και όχι με την πιστοποίηση του 10% του αντικειμένου, θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα δεδομένου ότι με το νέο σύστημα η πρώτη δόση θα καταβληθεί τον Φεβρουάριο, ενώ αντίστοιχα σύμφωνα με το προηγούμενο σύστημα πληρωμών η πρώτη δόση μπορούσε να καταβληθεί από τον Οκτώβριο.  

Το νέο σύστημα χρηματοδότησης θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις στην καταβολή της μισθοδοσίας των 19.500 εργαζομένων όσο και προβλήματα στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων.

Η αδυναμία καταβολής ΦΜΥ και ασφαλιστικών εισφορών θα δημιουργήσει δυσκολίες ως προς την απόκτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη της πρώτης δόσης ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στο σύνολο της λειτουργίας των δήμων, των δημοτικών επιχειρήσεων και των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και εκατοντάδες αιρετοί της Αυτοδιοίκησης θα βρεθούν προσωπικά κατηγορούμενοι για χρέη στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.

4. Όσον αφορά τη δυναμικότητα, η δυνατότητα προσφοράς των θέσεων μόνο έως το 70% της δυναμικότητας της υφισταμένης αδείας των δομών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ευνοεί τους μεγάλους ιδιωτικούς παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς, που έχουν στόχο το κέρδος, ενώ αντίθετα οι δήμοι έχουμε ως στόχο την εξυπηρέτηση των οικονομικά ασθενέστερων και ειδικά των χαμηλόμισθων.

Η αύξηση φέτος  των αιτήσεων που σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης) ανέρχεται στα  121.000. παιδιά, από 111.000 περίπου πού ήταν πέρυσι, δημιουργεί θέμα στην αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων που έχουν οι δομές να καλύψουν τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών. 

Η ανακοίνωση του υπουργείου στο όνομα της κοινωνικής δικαιοσύνης περιορίζει τις δυνατότητες πρόσβασης στις δωρεάν θέσεις παιδικών σταθμών των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων και «παρακρατεί» το 30% της δυναμικότητας κάθε δομής για να εξυπηρετηθούν οι οικονομικά και κοινωνικά ισχυροί.

5. Για την ηθική νομιμοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόστηκαν, το υπουργείο επικαλείται τη διαβούλευση που ακολουθήθηκε όταν:

α) Η διαβούλευση διήρκησε πέντε ημέρες, από τις οποίες οι δύο ήταν Σαββατοκύριακο.

β) Η διαδικασία της διαβούλευσης ξεκίνησε στις 9/7/2015, ενώ το σύστημα διαχείρισης του προγράμματος είχε δημοσιευτεί σε ΦΕΚ στις 3/7/2015.

γ) Καμία πρόταση της ΚΕΔΕ, των ΠΕΔ και των μεμονωμένων δημάρχων κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης δεν υιοθετήθηκε.

δ) Κατά την προετοιμασία της πρόσκλησης του προγράμματος τα συναρμόδια υπουργεία επέλεξαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα να μην συνεργαστούν σε συσκέψεις εργασίας με τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

6. Πρώτη φορά, με ευθύνη των συναρμόδιων υπουργείων, οι παιδικοί σταθμοί θα ανοίξουν στις 15 Σεπτεμβρίου με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή την τραγική αναστάτωση στην καθημερινότητα και στον προγραμματισμό εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών το υπουργείο τη θεωρεί περίπου κατόρθωμα.

Για όλα τα παραπάνω η ΚΕΔΕ είχε εγκαίρως προειδοποιήσει με σειρά ομοφώνων αποφάσεων του Δ.Σ. της, εγγράφων, επιστολών διαμαρτυρίας, ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων. Δυστυχώς προσφεύγαμε σε ώτα μη ακουόντων.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet