Χωρίς ΑΣΕΠ οι 4μηνες προσλήψεις σε δήμους
Αυτοδιοίκηση

Χωρίς ΑΣΕΠ οι 4μηνες προσλήψεις σε δήμους

Κατατέθηκε την Πέμπτη 20 Μαρτίου στη Βούλη το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται προσλήψεις σε δήμους. Οι συμβάσεις εργασίας θα είναι διάρκειας τεσσάρων μηνών και στη διαδικασία προσλήψεων δεν θα εμπλακεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο νόμου οι προσλήψεις σε δήμους διάρκειας άνω των δύο μηνών πρέπει να λάβουν έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου). Οι δε πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να κάνουν προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή επειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών. Οι ανάγκες αυτές ενδεχομένως να ξεπερνούν σε διάρκεια τους δύο μήνες.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών έρχεται να αυξήσει τη μέγιστη διάρκεια αυτών των συμβάσεων από δύο σε τέσσερις μήνες ώστε να καλύπτονται άμεσα οι ανάγκες των ΟΤΑ. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι συμβάσεις για προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών μετατρέπονται από δίμηνες σε τετράμηνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, ενώ δεν υπάγονται στη διαδικασία έγκρισης της επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 και στη διαδικασία και τα κριτήρια του νόμου 2190/94.

Παράλληλα, «απελευθερώνονται» και οι προσλήψεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου στην Αυτοδιοίκηση. Έτσι επιτρέπεται στις ανωτέρω υπηρεσίες να προχωρήσουν σε προσλήψεις σύμβασης έργου και ορισμένου χρόνου εφόσον οι αποδοχές των προσληφθέντων δεν επιφέρουν δημοσιονομική επιβάρυνση, κατά παρέκκλιση των κοινών διατάξεων περί έγκρισης των συμβάσεων και του ποσοστιαίου περιορισμού τους κατ΄ έτος.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη όπως αναφέρει το νομοσχέδιο καθώς πολλά ΝΠΙΔ των ΟΤΑ δραστηριοποιούνται στους ίδιους τομείς με τους ΟΤΑ (π.χ. Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης αντί για υπηρεσίες ύδρευσης δήμων, Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων υπό τη μορφή ανωνύμων εταιρειών αντί Συνδέσμων, δημοτικά ωδεία υπό τη μορφή ΝΠΙΔ κ.λπ.) και ως εκ τούτου τα αιτήματά τους για την πρόσληψη προσωπικού θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο ίδιο πλαίσιο.

Τέλος με την διάταξη αυτή διασαφηνίζεται ότι τα αίτηματα αυτά υπόκεινται σε διακριτή διαδικασία έγκρισης και δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει έως τώρα.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet