Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης προτείνει ο Φ. Αλεξόπουλος
Επιχειρήσεις – Αγορά

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης προτείνει ο Φ. Αλεξόπουλος

Με επιστολή του προς τον δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, Γιάννη Σταθόπουλο, την οποία κοινοποιεί στις δημοτικές παρατάξεις και όλους τους δημοτικούς συμβούλους, ο τέως δημοτικός σύμβουλος της πόλης Φώτης Αλεξόπουλος προτείνει τη συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου.

Όπως εκτιμά, η συγκεκριμένη επιτροπή μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τόνωση της τοπικής οικονομίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προς Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής

Κ. Ιωάννη Σταθόπουλο

Κοιν: Δημοτικές Παρατάξεις & Δημοτικούς Συμβούλους

Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & προβολής Δήμου Αγίας Παρασκευής

Κύριε Δήμαρχε

Σας γνωρίζω ότι «στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ ανήκει η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών» (Άρθρ. 75παρ. 8 του Ν. 3463/2006).

Είμαι πεπεισμένος και θεωρώ ότι η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής από στελέχη που γνωρίζουν το αντικείμενο είναι αναγκαία για τον Δήμο μας. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει κατά πολύ την τοπική οικονομία, καθώς και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τους συνδημότες μας.

Παρακάτω σας αναφέρω κ. Δήμαρχε ότι το έργο της επιτροπής είναι συμβουλευτικό, για την επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του Δήμου και έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

α. Τον προγραμματισμό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, τον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Δήμου και τη διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.

β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και παρακολουθεί την απόδοσή του, ώστε να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.

γ. Προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τις κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του Δήμου.

δ. Προτείνει τις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και λήψη μέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα του τουρισμού.

ε. Συνεργάζεται με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και τον συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του Δήμου.

ζ. Συμμετέχει, διά του προέδρου της και άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά με απόφασή της, στις εκπροσωπήσεις του Δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό, για την προβολή του Δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων.

η. Σχεδιάζει και προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες που αφορούν στην τουριστική προβολή και διαφήμιση του Δήμου στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις ή διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους, ως και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο

στ. Τον σχεδιασμό της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών του Δήμου.

Κ. Δήμαρχε
Παρακαλώ όπως μελετήσετε την πρότασή μου και βρίσκομαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet