Ποιοι δικαιούνται βιβλιάριο πρόνοιας
Κοινωνία

Ποιοι δικαιούνται βιβλιάριο πρόνοιας

O Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με την Π2α/ 139491/16-11-2006 ΚΥΑ, οι κατηγορίες δικαιούχων για βιβλιάριο πρόνοιας είναι:

1) Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή ανιθαγενείς ή υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανασφάλιστοι και το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος και κατά 50% για άτομα με αναπηρία.

2) Ανασφάλιστοι λογοτέχνες και μέλη των οικογενειών τους, ανασφάλιστα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και μέλη των οικογενειών τους, ανασφάλιστοι Έλληνες μουσικοί, ανασφάλιστοι πρώην βουλευτές και μέλη των οικογενειών τους, άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση, ΟΚΑΝΑ, Νόστος, ή παρακολουθούνται ως εξωτερικοί ασθενείς.

3) Παιδιά που διαμένουν σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας ή άλλα ιδρύματα, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης-τραυματίες πολέμου και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους ,ανασφάλιστες άγαμες επίτοκες μητέρες ως και τα παιδιά αυτών, παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες.

Τα γενικά δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από την Υπηρεσία).

β) Αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα ομογενούς ή άδεια διαμονής ή διαβατήριο.

γ) Αντίγραφο Ε1 και εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους, αντίγραφο Ε9 (εάν υπάρχουν ακίνητα) και αντίγραφο Ε2 (εάν υπάρχουν μισθώματα).

δ) Βεβαίωση από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα ότι δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για το τρέχον έτος.

ε) Οποιοδήποτε παραστατικό που να αποδεικνύεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας.

στ) Για τους ανέργους από 29-55 ετών κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

ζ) Σε περίπτωση νοσηλείας βεβαίωση εισαγωγής στο νοσοκομείο.

η) Για όσους επιδοτούνται από την Πρόνοια αντίγραφο της σχετικής απόφασης.

θ) Οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι άνω των 67 ετών θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά για την χορήγηση της σύνταξης υπερηλίκων.

ι) Στην περίπτωση του ΟΑΕΕ οι πολίτες που έχουν οφειλές και έχουν απωλέσει την δυνατότητα ασφάλισης από το ταμείο τους θα πρέπει να προσκομίζουν δήλωση διακοπής ή αδράνειας εργασιών στην ΔΟΥ. Σε αντίθετη περίπτωση γαι να μπορούν να αιτηθούν για βιβλιάριο πρόνοιας θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Σοβαρός κίνδυνος για την ζωή ή την υγεία του ενδιαφερομένου λόγω νοσήματος, που χρήζει νοσηλείας ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  • Απώλεια δικαιώματος παροχής περίθαλψης από ασφαλιστικό φορέα λόγω οικονομικής αδυναμίας καταβολής εισφορών.
  • Οικονομική αδυναμία αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος υγείας από ίδια μέσα. Ζητείται και η συνδρομή κοινωνικής έρευνας.

Τα άτομα ηλικίας 19-29 ετών ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Δεχόμαστε άτομα αυτής της ηλικίας μόνο όταν είναι επιδοτούμενοι από τα προνοιακά επιδόματα ή έχουν έκτακτη νοσηλεία.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αρωγής, Μεσογείων 448Α Αγία Παρασκευή/Τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2100618, 213 2100603.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet