Στην Εισαγγελία τα οικονομικά της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Κοινωνία

Στην Εισαγγελία τα οικονομικά της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατατέθηκαν τα οικονομικά της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την περίοδο 2013-2014 έπειτα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (βλέπε δημοσίευμα Έρχεται εισαγγελέας για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή).

Συγκεκριμένα, με την υπ΄ αριθμ. 466/2014 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» (ΑΔΑ 6ΤΛΡΩ6Υ-6ΑΙ) εγκρίθηκε η αναφορά-καταγγελία στον αρμόδιο οικονομικό εισαγγελέα και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (όπως και η κοινοποίησή της στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και όπου αλλού χρειαστεί), για ταμειακά υπόλοιπα της οικονομικής περιόδου 1/1/2013 έως 31/8/2014 που περιήλθαν σε γνώση του Δήμου Αγίας Παρασκευής και αφορούν στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής».

Σε εκτέλεση της ως άνω υπ΄ αριθμ. 466/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προέβη στις εξής ενέργειες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου:

α) Στις 16/1/2015 κατέθεσε στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αναφορά – καταγγελία αναφορικά με τα ως άνω ταμειακά υπόλοιπα.

β) Στις 21/1/2015 κατέθεσε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής – Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων – Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων αναφορά – καταγγελία για το ίδιο θέμα.

γ) Στις 22/1/2015 κοινοποίησε στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής επικυρωμένα αντίγραφα της αναφοράς- καταγγελίας.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet