Στην υποβολή αιτήσεων εργασίας στον ΟΑΕΔ βοηθά ο Δήμος Αγ. Παρασκευής
Κοινωνία

Στην υποβολή αιτήσεων εργασίας στον ΟΑΕΔ βοηθά ο Δήμος Αγ. Παρασκευής

Στην υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων, για την κάλυψη των 19.101 θέσεων κοινωφελούς εργασίας σε υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες και Οργανισμούς για διάστημα πέντε μηνών, βοηθά άτομα τα οποία δεν έχουν γνώση χρήσης ή Η/Υ η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, παρά την έντονη κριτική του για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας  (ότι προβλέπονται αμοιβές κατά  παρέκκλιση των νοµίµων που ορίζονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συβάσεις, ότι δεν προβλέπονται  άδεια, επίδομα αδείας, ειδικές άδειες, ότι γενικώς δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, πέραν των προβλεπομένων στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014, κ.λπ.), κατανοώντας την εξαιρετικά δυσχερή θέση των ανέργων συμβάλλει στην προβολή του προγράμματος και ενημερώνει με προσωπική επαφή των αρμόδιων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής για την υποβολή αιτήσεων».

»Ταυτόχρονα επειδή οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου βοήθησαν και βοηθούν τα άτομα τα οποία δεν έχουν γνώση χρήσης ή Η/Υ να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους αριθμούς τηλεφώνου 210 6080300, 213 2004611 και 213 2004594.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την κάλυψη 19.101 θέσεων κοινωφελούς εργασίας για διάστημα πέντε μηνών σε υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες και Οργανισμούς θα γίνονται δεκτές από Τετάρτη 26 Αυγούστου και μέχρι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 5/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον– μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
 5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
 6. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (14-9-2015), έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι α) άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης των ανέργων

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα παρακάτω επτά αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

 1. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 2. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του /της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 3. Την αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούμενου) σε ποσοστό 50% και άνω.
 4. Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
 5. Την ηλικία.
 6. Τον αριθμό ανήλικων τέκνων.
 7. Τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή / και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet