Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής στις 6/12
Πολιτική

Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής στις 6/12

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016 στο δημαρχείο της πόλης (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).

Στις 16:00 θα ξεκινήσει η 37η Τακτική Συνεδρίαση με θέμα:

 • Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2015 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 401/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).

Στις 17:00 θα ακολουθήσει η 38η Τακτική Συνεδρίαση με θέματα:

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό «Προμήθεια Πετρελαίου, βενζίνης, λιπαντικών οχημάτων 2016» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 2. Λήψη απόφασης για: (α) την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής και (β) την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή των τευχών Δημοπράτησης α) «Αρχιτεκτονικής Μελέτης Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγ. Παρασκευής» β) «Στατικών & Η/Μ Εγκαταστάσεων του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 4. Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή (άρθρο 37, παρ.3 του Ν.3316/05) της «Μελέτης Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγ. Παρασκευής» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 5. Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή (άρθρο 37, παρ.3 του Ν.3316/05) για τις: «Στατικές, Γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγ. Παρασκευής» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 6. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017 – 2018 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 7. Λήψη  απόφασης  επιλογής Τραπεζικού Ιδρύματος για τη συνεργασία αποδοχής καρτών  POS κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 392/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους προστίμου αυθαίρετης διαφήμισης (σύμφωνα με το από αριθμ. πρωτ. 2501/16/6-β΄ (αρ. πρωτ. 10906/13-04-16 του Δήμου μας) έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος της Αγίας Παρασκευής) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 9. Ακύρωση ή μη πράξεων βεβαίωσης παραβάσεων του ΚΟΚ (για τα έτη 2003-2010) στις οποίες έχει παρέλθει η πενταετία λόγω μη εύρεσης ιδιοκτητών (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) (ΑΠΕ) για το έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 11. Απαλλαγή της κας Λ.Χ. από τα τέλη εκταφής του γιου της Λ.Ι. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 12. Επιστροφή ή μη ποσού 166,32 ευρώ, στην κ. Κακαλιούρα Ελένη, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet