Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής στις 20 Ιουνίου
Πολιτική

Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής στις 20 Ιουνίου

Σε διπλή συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 στο δημαρχείο της πόλης (Στ. Καράγιωργα 2).

Στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης, η οποία θα ξεκινήσει στις 17:15 θα συζητηθεί το ακόλουθο θέμα:

 1. «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 Δήμου Ηρακλείου Αττικής και του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας (ΟΠΑΚΜ) του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση», σύμφωνα με την αρ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9-3-2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (εισήγηση: Π. Μαργαρώνης – αντιδήμαρχος Μ. Ζούρου).

Στην ημερήσια διάταξη της δεύτερης συνεδρίασης, η οποία θα ξεκινήσει στις 18:00, θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Ηρακλείου Αττικής (εισήγηση: Π. Μαργαρώνης – αντιδήμαρχος Μ. Ζούρου).
 2. «Κατανομή εναπομείναντος ποσού Εντολής Κάλυψης Δαπανών Για Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2018».
 3. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης ένταξης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στη Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στην εν λόγω δράση (εισήγηση: Φ. Ζυγούλης).
 4. Λήψη απόφασης για απόδοση ποσών 550,00 ευρώ και 1.635,00 ευρώ και απαλλαγή της υπολόγου Λεγάκη Μαρίας του Νικολάου (εισήγηση: Α. Αντωνοπούλου).
 5. «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών» (υπόθεση: Σχίζας Αθανάσιος) (εισήγηση: Σ. Βασιλάκη – αντιδήμαρχος: Μ. Ζούρου).
 6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (υποθέσεις: Αλεξοπούλου Ειρήνη, Λεβέντης Σπυρίδων και Χρυσής Σταμάτιος) (εισήγηση: Ι. Φιλιππούση – αντιδήμαρχος: Μ. Ζούρου).
 7. «Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης Διάρκειας, για Έκτακτες και Κατεπείγουσες Ανάγκες» (εισήγηση: Ο. Θεοδώρου).
 8. «Έγκριση Β΄ (δεύτερης) δόσης έτους 2018, επιχορήγησης σχολικών επιτροπών, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων» (εισήγηση: Γ. Πιπερίδου – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 9. «Μετεγκατάσταση 5ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου λόγω ακαταλληλότητας του χώρου» (εισήγηση: Γ. Πιπερίδου – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής όσον αφορά στην Επιτροπή Καταλληλότητας αγοράς οικοπέδου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου Αττικής» (εισήγηση: Γ. Πιπερίδου – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 11. «Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 1.800 ευρώ και διάθεσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00-6731.021 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 για την επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος» (εισσήγηση: Α. Μαργιώλη -αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 12. «Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 2.000 ευρώ και διάθεσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00-6736 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 για την επιχορήγηση της Θεατρικής Ομάδας «Ελευθερίας Πράξεις» που εδρεύει και δραστηριοποιείται στον Δήμο» (εισήγηση: Α. Μαργιώλη – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού για την οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου «ΣΑΟΛΙΝ ΓΟΥ ΚΟΥΝΓΚ Βορ. Προαστίων» (εισήγηση: Η. Παπαδημητρίου – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 14. « Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες» Κ.Ε. (εισήγηση: Θ. Καρκούλια – αντιδήμαρχος Γ. Οικονομίδης).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet