Συνεδρίαση Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής την Παρασκευή 8/5
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής την Παρασκευή 8/5

Σε τακτική συνεδρίαση προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, που θα διεξαχθεί είτε διά περιφοράς, είται διά τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 08/05/2020, στις 18:00

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. «2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2020.» (Εισηγ. κ. Μ.Καραμπάτσου – Εντεταλμένος Δ.Σ κ. Η. Μοσχονάς)
  2. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (ΕΙΣΗΓ. κ. Π. Μαργαρώνης – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)
  3. 3. Έγκριση Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης ΟΠΔ 2020 – Επικαιροποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής Ν.Π.Δ.Δ., βάσει στοιχείων της 01-01-2020.Υποχρεωτική Αναμόρφωση ΟΠΔ 2020 – Σχετικά τα ΦΕΚ 2942/20-07-2018 και 3635/27-08-2018 και η με αρ. πρωτ. 55905/29.7.2019 (Φ.Ε.Κ. 3054/τ.B΄/29.7.2019) Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών. Σχετικά: Η υπ΄ αριθμόν 27/14-04-2020 απόφαση Δ.Σ. (ΕΙΣΗΓ. κ. Α.Δαμιανίδου – Πρόεδρος Ο.Π.Α.Κ.Μ.Η.Α κ. Μ. Ζούρου)
  4. Απευθείας εκμίσθωση του Δημοτικού χώρου – Δημοτικός Κινηματογράφος, «ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ» σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 παρ.2γ του Ν.4555/2018 και ισχύει. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε. Χιώτη)
  5. Έγκριση διοργάνωσης διαδικτυακής μουσικής συναυλίας για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτισμού. (Εισηγ. κ. Ι. Παντελάκης – Εντ. Δημ.Συμβ. κ. Μ. Ιγγέζη)
  6. «Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 273/27-11-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου». (Εισηγ. κ. Θ. Καρκούλια – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
  7. «Οικονομική ενίσχυση οικογενειών για το πρώτο παιδί του Χ.Ο. του Π. » (Εισηγ. κ. Ε. Γκούρλια – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
  8. «Οικονομική ενίσχυση οικογενειών για το πρώτο παιδί του Τ.Χ. του Α. » (Εισηγ. κ. Ε. Γκούρλια – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
  9. «Έγκριση διενέργειας προμήθειας διατακτικών ύψους #15.400,00#€ μέσω καταστημάτων σίτισης σε βάρος του ΚΑ 00-6733.001 (καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους Δημότες), καθώς και έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, του ανωτέρω ποσού σε βάρος του Κ.Α 00- 6733.001 του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικ. έτους 2020 στο όνομα της υπαλλήλου αορίστου χρόνου του Δήμου μας κας Aναστασίας Φωτοπούλου με απόδοση λογαριασμού σε διάστημα τριών μηνών από την λήψη της ανωτέρω απόφασης ». (Εισηγ. κ. Α. Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
  10. « Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους Δημότες » (Εισηγ. κ. Α. Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet