Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Κηφισιάς (1η Απριλίου – 31 Αυγούστου)
Print Friendly, PDF & Email
Ποιότητα Ζωής

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Κηφισιάς (1η Απριλίου – 31 Αυγούστου)

Λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής αγωγού αποχέτευσης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Κηφισιάς, για το χρονικό διάστημα από 1η Απριλίου 2015 έως 31 Αυγούστου 2015, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ως εξής:

 • Λ. Θησέως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Γεωργίου και Πανδώρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
 • Λ. Θησέως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Νυμφών και Αγίου Γεωργίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δροσιά.
 • Λ. Θησέως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εκάτης και Καρδερίνας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δροσιά.
 • Λ. Διονύσου, στο τμήμα της από τη Λ. Θησέως έως την οδό Κουμαριάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τις ανωτέρω διακοπές η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται ως εξής:

Κατεύθυνση από Δροσιά προς Αθήνα:

Λ. Θησέως, αριστερά Ακακίας, δεξιά Θέτιδος, δεξιά Λ. Διονύσου, αριστερά Κουμαριάς, ευθεία Ηφαίστου, δεξιά πλατεία Αγαπητού, αριστερά Λ. Θησέως και εν συνεχεία κανονικά.

Κατεύθυνση από Αθήνα προς Δροσιά: 

Λ. Θησέως, δεξιά Νυμφών, αριστερά Ουρανίας, ευθεία Κορυδαλλού, δεξιά στην πλατεία Γ. Λάτση, δεξιά Ρόδων, δεξιά Λ. Διονύσου, αριστερά Θέτιδος, αριστερά Καρδερίνας, δεξιά Λ. Θησέως και εν συνεχεία κανονικά.

Περαιτέρω και στο πλαίσιο των ανωτέρω εργασιών, θα πραγματοποιηθούν και οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1. Παραχώρηση στην κυκλοφορία οχημάτων του πεζοδρομημένου τμήματος της βόρειας περιμετρικής οδού της πλατείας Ηφαίστου (πλ. Αγαπητού), προς και μέχρι τη Λ. Θησέως.

2. Μονοδρόμηση των κατωτέρω οδικών τμημάτων:

 • Λ. Θησέως, στο τμήμα της από την οδό Καρδερίνας προς και μέχρι την οδό Πανδώρας, καθώς και στο τμήμα της από την οδό Αγ. Γεωργίου προς και μέχρι την οδό Νυμφών.
 • Λ. Διονύσου, στο τμήμα της από την οδό Ρόδων προς και μέχρι την οδό Κουμαριάς.
 • Ουρανίας, στο τμήμα της από την οδό Νυμφών προς και μέχρι την οδό Εστίας.
 • Εστίας, στο τμήμα της από την οδό Ουρανίας προς και μέχρι την οδό Δήμητρας, καθώς και στο τμήμα της από την οδό Ουρανίας προς και μέχρι την οδό Γαρδένιας.
 • Θέτιδος, στο τμήμα της από την οδό Ακακίας προς και μέχρι την οδό Καρδερίνας.
 • Εκάλης, στο τμήμα της από την οδό Θέτιδος προς και μέχρι την οδό Αργυρουπόλεως.
 • Καρδερίνας, στο τμήμα της από την οδό Θέτιδος προς και μέχρι τη Λ. Θησέως.
 • Ακακίας, στο τμήμα της από τη Λ. Θησέως προς και μέχρι την οδό Θέτιδος.

3. Χαρακτηρισμός των κατωτέρω οδών ως οδών προτεραιότητας, έναντι των καθέτων αυτών:

 • Ουρανίας.
 • Νυμφών, έναντι της οδού Παπαρούνας.
 • Κορυδαλλού.
 • Κουμαριάς.
 • Ηφαίστου.
 • Θέτιδος, με εξαίρεση τη Λ. Διονύσου.
 • Καρδερίνας, με εξαίρεση τη Λ. Θησέως.
 • Ακακίας.
 • Εστίας, έναντι της οδού Δήμητρας.

4. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές των κατωτέρω οδών:

 • Νυμφών, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Θησέως και της οδού Ουρανίας.
 • Ουρανίας, σε όλο το μήκος της.
 • Εστίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ουρανίας και Κορυδαλλού.
 • Κορυδαλλού, σε όλο το μήκος της.
 • Ρόδων, στο τμήμα της μεταξύ της πλατείας Γ. Λάτση έως τη Λ. Διονύσου.
 • Λ. Διονύσου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Θέτιδος και Ρόδων.
 • Θέτιδος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Διονύσου και της οδού Καρδερίνας.
 • Καρδερίνας, σε όλο το μήκος της.
 • Ακακίας, σε όλο το μήκος της.
 • Λ. Θησέως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρδερίνας και Ακακίας, καθώς και στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Γεωργίου και Νυμφών.

5. Απαγόρευση της αριστερής στροφής από την οδό Φλαμουριάς προς την οδό Θέτιδος.

6. Χαρακτηρισμός ως αδιεξόδων των κατωτέρω οδών:

 • Δήμητρας, στο τμήμα της από την πλατεία Αγ. Γεωργίου έως την οδό Ηφαίστου.
 • Περσεφόνης, στο τμήμα της από την πλατεία Αγ. Γεωργίου έως τη Λ. Διονύσου.
 • Σεμέλης, στο τμήμα της από την πλατεία Αγ. Γεωργίου έως την πλατεία Ναρκίσσου.
 • Ειρήνης, στο τμήμα της από την οδών Μουσών έως τη Λ. Θησέως.
 • Πηγής, στο τμήμα της από την οδό Καλλιρόης έως τη Λ. Θησέως.
 • Ανθείας, στο τμήμα της από την οδό Καλλιρρόης έως τη Λ. Θησέως.
 • Καλάμου, στο τμήμα της από την οδό Ωρωπού έως τη Λ. Θησέως.
 • Φοίβου, σε όλο το μήκος της.
 • Παλλάδος, στο τμήμα της από την οδό Φοίβου έως τη Λ. Διονύσου.
 • Αλκαίου, στο τμήμα της από την οδό Αγριελιάς έως τη Λ. Διονύσου.

7. Απαγόρευση προσπεράσματος στα τμήματα των κατωτέρω οδών:

 • Λ. Θησέως, στο τμήμα της 100μ. πριν και μέχρι τη συμβολή της με τις οδούς Νυμφών και Ακακίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
 • Λ. Διονύσου, στο τμήμα της 100μ. πριν την οδό Κουμαριάς και μέχρι την οδό Ρόδων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Θησέως.
 • Θέτιδος, στο τμήμα της από την οδό Ακακίας έως τη Λ. Διονύσου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

8. Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας σε τριάντα 30 χλμ/ώρα στα τμήματα των κατωτέρω οδών:

 • Λ. Θησέως, στο τμήμα της 250μ. πριν και μέχρι την οδό Νυμφών, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δροσιά.
 • Λ. Θησέως, στο τμήμα της 250μ. πριν και μέχρι την οδό Ακακίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
 • Λ. Διονύσου, στο τμήμα της 250μ. πριν οδό Θέτιδος και μέχρι την οδό Κουμαριάς, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Θησέως.
 • Λ. Διονύσου, στο τμήμα της από την οδό Ρόδων έως την οδό Θέτιδος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Διόνυσο.
 • Θέτιδος, στο τμήμα της από Λ. Διονύσου έως την οδό Καρδερίνας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
 • Καρδερίνας, σε όλο το μήκος της.
 • Ακακίας, σε όλο το μήκος της.
 • Νυμφών, στο τμήμα της από τη Λ. Θησέως έως την οδό Ουρανίας.
 • Ουρανίας, σε όλο το μήκος της.

Η Ελληνική Αστυνομία, με ανακοίνωσή της, παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet