Κάλεσμα για αποψίλωση
Κοινωνία

Κάλεσμα για αποψίλωση

Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Κηφισιάς προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με το θέμα της αποψίλωσης οικοπέδων και της απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Ανακοίνωση:

Γνωρίζουμε στους ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο νομείς οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κηφισιάς ότι υποχρεούνται να προβούν:

α) στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα,

β) στην απομάκρυνση των κομμένων χόρτων που τυχόν θα προκύψουν, καθώς και άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα στις ιδιοκτησίες τους και

γ) στην αποψίλωση του πεζοδρομίου εντός των ορίων της ιδιοκτησίας τους.

Η ανωτέρω υποχρέωσή είναι επιτακτική, καθώς, και αυτό το καλοκαίρι, προβλέπεται αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς.

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις, προβλέπονται κυρώσεις και πρόστιμα ύψους 300 ευρώ, για όσους ιδιοκτήτες δεν συμμορφωθούν με τα παραπάνω (και άλλα 300 ευρώ για κάθε επιπλέον στρέμμα).

Σας ενημερώνουμε, ακόμα, ότι εάν η αποψίλωση και απομάκρυνση των χόρτων και τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών δεν ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της παρούσης και πάντως όχι αργότερα της 31ης Μαΐου 2014, η υπηρεσία μας θα υποχρεωθεί να προωθήσει το θέμα στα αρμόδια όργανα (δημόσιος κατήγορος, εισαγγελέας κ.λπ.).

Επίσης, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν, για οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων (πώληση, μεταβίβαση καθώς και έκδοση οικοδομικής άδειας).

Τέλος, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα εξής τηλέφωνα: 15241, 210 6206677 και 210 6251310.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet