Διά περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. Κηφισιάς την Πέμπτη 18/3
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Διά περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. Κηφισιάς την Πέμπτη 18/3

Στην 5η τακτική συνεδρίασή του προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς, την Τετάρτη 18/03, κατά την οποία θα γίνει η διά περιφοράς λήψη των αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020:

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 399/2019 απόφασης του Δ.Σ. κατόπιν της υπ΄αριθ. 123/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον προσδιορισμό των ασκεπών χώρων των οικιών, οι οποίοι θα χρεώνονται με το ενιαίο τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, καθώς και με τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
 2. Έγκριση διορθωτικής πράξης απόδοσης τμήματος στην περιοχή «Υπόλοιπο Βαρειές» στην Π.Ε. 10 του Δήμου Κηφισιάς αντί της καταβολής εισφοράς σε χρήμα.
 3. Έγκριση επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 92-87-87Α της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας σε εκτέλεση των 14400/2003 και 9154/2009 αποφάσεων του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφή του ποσού της αποζημίωσης της δικαιούχου σε ειδικό λογαριασμό στον προϋπολογισμό του Δήμου Κηφισιάς.
 4. Λήψη απόφασης επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους (παρ. 3 αρθρ. 18 του Ν. 3870/2010) ενόψει του Πάσχα 2020.
 5. Κατανομή ΣΑΤΑ έργων.
 6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2016».
 7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
 8. Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (Σ.Π.ΠΑ).
 9. Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών για την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με την επωνυμία «Κέντρο πρόληψης της χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (ΠΡΟΝΟΗ)».
 10. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην πενταμελή επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας κτιρίου για τη μεταστέγαση του 3ου Νηπ/γείου Ν. Ερυθραίας.
 11. Κλήρωση για την ανάδειξη αντιπροέδρου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατόπιν ισοψηφίας των δύο υποψηφιοτήτων.
 12. Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων έτους 2020.
 13. Κοπές Δέντρων.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet