Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 1/7
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 1/7

Τη 12η τακτική συνεδρίασή του πραγματοποιεί, διά ζώσης, αλλά κεκλεισμένων των θυρών, το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 1/7, στις 19:30

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

 • Επί του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού έτους 2019

Β. Έκτακτα θέματα

Γ. Τακτικά θέματα

 1. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2020, για την περίοδο 01/01/2020 έως 31/05/2020 σωρευτικά.
 2. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020.
 3. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2020.
 4. Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών για την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με την επωνυμία «Κέντρο πρόληψης της χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (ΠΡΟΝΟΗ)».
 5. Γνωμοδότηση επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου Κηφισιάς.
 6. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.
 7. Επί της υπ’ αριθμ. 57/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κατάργησης θέσης και μετατόπισης περιπτέρου.
 8. Επί της υπ’ αριθμ. 360/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2020 μελέτης, για το έργο «Ανάπλαση – αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμου – Φοίνικα που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 1040, 1041 και 1042», προκειμένου αυτή να υποβληθεί προς ένταξη και χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο.
 9. Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 10. Έγκριση παραχώρησης μιάς αίθουσας στον Παιδικό Σταθμό «Σοφία Γκίκα» για την κάλυψη ανάγκης στέγασης ενός παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς.
 11. Έγκριση ίδρυσης παραρτημάτων σε Νηπιαγωγεία του Δήμου Κηφισιάς για τη εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης έτους 2020 – 21.
 12. Έγκριση αναγκαιότητας ανέγερσης σχολικού κτιρίου για τη στέγαση του 9ου διθέσιου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς, στο Ο.Τ. 849Α, περιοχή ΟΥΛΕΝ, Κηφισιά.
 13. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής καταλληλότητας οικοπέδου για την ανέγερση του 9ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς (επιτροπή του άρθρου 18 Ν. 3467/2006 “Περί θεμάτων Σχολικής Στέγης”).

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet