Κλήρωση για την ανάδειξη δημοτικού συμβούλου για την παραλαβή έργου
Ποιότητα Ζωής

Κλήρωση για την ανάδειξη δημοτικού συμβούλου για την παραλαβή έργου

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης-Πεύκης Νικολιδάκης Κωνσταντίνος ενημερώνει ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/27-10-2011 και της ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Τρίτη  21  Ιουλίου  2015 και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί κλήρωση στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης, προκειμένου να προκύψει ένας δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του, που θα συμπληρώνει την επιτροπή για την παραλαβή του έργου με τίτλο «Aνάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο»  (άρθρο 61 Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α)).

Η αξία του έργου ανέρχεται σε 36.774,44 ευρώ.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία δύο υπαλλήλων και συγκεκριμένα της κας Νάνου Μαργαρίτας και του κ. Θανάσουλα Αργύρη, με τη διαδικασία επιλογής συγκεκριμένου κλήρου.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet