Ανοικτή Συμμετοχική Δημοτική Διακυβέρνηση
Πολιτική

Ανοικτή Συμμετοχική Δημοτική Διακυβέρνηση

“Χάρτα” για μία ανοιχτή συμμετοχική δημοτική διακυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα η δημοτική παράταξη ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΕΥΚΗ.-, με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Δημήτρη Κωνστάντο. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

Πιστεύουμε στη μέγιστη συμμετοχή και στη συνακόλουθη ευθύνη του πολίτη για την πόλη. Ανοικτή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών αμφίδρομης επικοινωνίας, ανακλητές αποφάσεις, δημοψηφίσματα, με το Δημοτικό Συμβούλιο αξιόπιστο εκφραστή μιας ενεργής τοπικής κοινωνίας. Ανάδειξη και σεβασμός του εθελοντισμού σε όλους τους τομείς τοπικής και δημοτικής οργάνωσης. Στήριξη των εργαζομένων και αμοιβαία δέσμευση κοινής πορείας στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και στη συνεισφορά τους στην επίτευξη των προγραμματικών μας στόχων.

Ανοικτή διακυβέρνηση: Τρεις βασικές παρεμβάσεις για τη μέγιστη συμμετοχή του πολίτη και την αξιόπιστη έκφρασή του από το δημοτικό συμβούλιο.

Α. Ανακλητές αποφάσεις: Οι κάτοικοι του Δήμου μας θα έχουν τη δυνατότητα, με τη συγκέντρωση συγκεκριμένου αριθμού υπογραφών, να θέτουν προς ανάκληση συγκεκριμένες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από το σύνολο των κατοίκων σε ειδικά δημοψηφίσματα που θα διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η απόφαση των δημοψηφισμάτων θα είναι δεσμευτική για τη διοίκηση του Δήμου.

Β. Δημοψηφίσματα: Θέματα που απασχολούν τους κατοίκους και δεν έχουν ρυθμιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούν να τίθενται στην κρίση του συνόλου των συμπολιτών μας, με τη μορφή των δημοψηφισμάτων. Οι αποφάσεις των δημοψηφισμάτων θα είναι δεσμευτικές για τον Δήμο.

Γ. Δημοτικό Συμβούλιο: Οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να θέτουν κατά προτεραιότητα ζητήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία θα προηγούνται των υπολοίπων, ώστε να λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις άμεσα. Οι εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου θα καταβληθεί προσπάθεια να χαρακτηρίζονται από οικονομία λόγου, παραγωγή αποτελέσματος και επικέντρωση στην ουσία των θεμάτων. Ο βαθμός επιτυχίας εξαρτάται από το σύνολο των δημοτικών συνδυασμών και συμβούλων.

Με τη συνδυαστική εφαρμογή των τριών παρεμβάσεων διασφαλίζεται η ουσιαστική δυνατότητα του πολίτη να ελέγχει τη διοίκηση ανακαλώντας αποφάσεις της, να προωθεί σημαντικά θέματα μέσω των δημοψηφισμάτων με δεσμευτικό τρόπο για τα όργανα του Δήμου και να συνδιαμορφώνει την ημερήσια διάταξη των Δημοτικών Συμβουλίων. Ταυτόχρονα μεγιστοποιείται και η προσωπική ευθύνη του πολίτη για την πόλη! Λειτουργικές και νομικές παράμετροι για την υλοποίηση των τριών παρεμβάσεων της ανοικτής διακυβέρνησης θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης.

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών: Συστηματική αμφίδρομη ενημέρωση των κατοίκων με απευθείας μεταδόση (internet) των συνεδριάσεων των δημοτικών οργάνων. Δυνατότητα παρεμβάσεων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των αιτημάτων που υποβάλλονται στον Δήμο. Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων και δικαιολογητικών στην κατοικία ή εργασία.

Τοπικά Συμβούλια, Σύλλογοι, Φορείς: Η ανοικτή διακυβέρνηση φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο τον πολίτη ως μονάδα, αλλά και κάθε άλλη μορφή συλλογικότητας, που περικλείει τα χαρακτηριστικά της ενεργοποίησης και του αυθεντικού και άδολου εθελοντισμού. Οι οργανωμένες μορφές εκπροσώπησης είναι αναπόσπαστο τμήμα μιας αξιόπιστης, συμμετοχικής διακυβέρνησης.

Ανθρώπινο Δυναμικό: Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δεχθεί το πιο σοβαρό πλήγμα σε όρους μείωσης εργαζομένων λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Ο Δήμος οφείλει να συμπαρίσταται πρωταγωνιστικά και δυναμικά στην υπεράσπιση των θέσεων εργασίας και γενικότερα στη θωράκιση της έννοιας «δικαίωμα στην εργασία και στην αξιοπρεπή διαβίωση». Παράλληλα το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας συνεισφέρει τα μέγιστα στην εύρυθμη λειτουργία του και στην επίτευξη των προγραμματικών μας στόχων.

Δημοτική Διακυβέρνηση: Δημήτρης Νικολάου

E-mail: [email protected], facebook :www.facebook.com/lykpef , twitter : @lykpef

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet