Συνεδρίαση Δ.Σ. Λυκόβρυσης – Πεύκης με Ημέρα Πολίτη στις 29/9
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δ.Σ. Λυκόβρυσης – Πεύκης με Ημέρα Πολίτη στις 29/9

Σε συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015, στις 18:00, στο δημαρχείο της πόλης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη).

Των  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα προηγηθεί Ημέρα Πολίτη, κατά την οποία θα τεθούν από τους πολίτες θέματα  προς συζήτηση.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση τροποποιήσεων Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ.
 2. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ.
 3. 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ.
 4. Πρόταση τροποποίησης ή μη του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2014-2019 που ψηφίστηκε με την 10/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 5. Υποβολή Σχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019.
 6. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 189/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 15/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 8. Εξαίρεση από κατεδάφιση τμημάτων του ακινήτου επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 47, στο Ο.Τ.251 της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης.
 9. Έγκριση 3ου Τελικού – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων».
 10. α) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή Δικτύου Αγωγών Ομβρίων Υδάτων». β) Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.
 11. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Συνδέσεις ακινήτων με αγωγούς ακαθάρτων».
 12. Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2014».
 13. Παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας» υποέργο 5 της εγκεκριμένης πράξης «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στη Δ.Ε. Λυκόβρυσης του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης».
 14. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2015, με κάλυψη από τους ΚΑΠ.
 15. Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.
 16. Κατανομή ποσού 48.200,00 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 17. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ).
 18. Ορισμός εκπροσώπου τετραμερούς επιτροπής.
 19. Ορισμός εξουσιοδοτούμενων προσώπων για την εκπροσώπηση του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης στις  συνεργαζόμενες τράπεζες.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet