Μ. Πατούλη: Η αλήθεια για τον πρώην λογιστή του ΠΕΑΠ
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Μ. Πατούλη: Η αλήθεια για τον πρώην λογιστή του ΠΕΑΠ

«Άκρως προσβλητική» και «αίολη» χαρακτηρίζει επιστολή της συζύγου πρώην λογιστή του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ Λυκόβρυσης – Πεύκης, η οποία αναγνώσθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2016 (Μόνο με το… δεξί δεν μπήκε στο 2016 το Δημ. Συμβ. Λυκόβρυσης-Πεύκης), η πρόεδρος του ΠΕΑΠ Μαρίνα Πατούλη-Σταυράκη.

Η κα Μ. Πατούλη παραθέτει το ιστορικό της λύσης συνεργασίας με τον εν λόγω λογιστή, του οποίου η σύμβαση είχε υπογραφεί με την προηγούμενη διοίκηση του ΠΕΑΠ, και ζητεί να τεθεί το θέμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης ώστε «να παρθεί σχετική απόφαση στήριξης από κοινωνικής και ανθρωπιστικής πλευράς», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ακόλουθη ανακοίνωσή της.

Μαρίνα Πατούλη: «Άκρως προσβλητική και αίολη η επιστολή της συζύγου του πρώην λογιστή του ΠΕΑΠ της προηγούμενης διοίκησης»

Για άλλη μια φορά το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας της αήθους επίθεσης των όσων κοινοποιήθηκαν από τη σύζυγο του πρώην λογιστή του ΠΕΑΠ, (εκ των συνεργατών της προηγούμενης διοίκησης). Με άκρως προσβλητικό τρόπο στην επιστολή γίνεται επίθεση προς το πρόσωπό μου με υπονοούμενα και χαρακτηρισμούς που δεν συνάδουν ούτε με τον πολιτικό πολιτισμό που πρεσβεύω και φυσικά ούτε κατ΄ ελάχιστον στην αλήθεια των πραγμάτων. Καθώς με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΑΠ αποφασίστηκε η λήξη της σύμβασης του λογιστή με δίκαιο, συμβιβαστικό διακανονισμό.

Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως, τόσο από ανθρώπινη αλληλεγγύη όσο και από τη θέση ευθύνης που εκπροσωπώ, σέβομαι τη δύσκολη προσωπική, οικονομική, κοινωνική και ηθική κατάσταση του οποιουδήποτε συνανθρώπου μας, αυτό όμως βέβαια δεν σημαίνει, ότι ο καθένας μπορεί να εξαπολύει επιθέσεις λάσπης και να προσπαθεί να μεταβιβάσει το όποιο πρόβλημα σε εμένα προσωπικά δημιουργώντας εικονικές πραγματικότητες.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να γίνουν κατανοητά σε όλους και ιδιαίτερα στους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους καθώς και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για να γνωρίζουν την αλήθεια και να μπορούν να διαχωρίσουν το ψέμα και την υπερβολή, χωρίς εμπάθειες και διάθεση για μικροπολιτική.

Ιστορικό

Αξίζει να σημειωθεί πως αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του ΠΕΑΠ Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης από τα πρώτα πράγματα που διαπιστώσαμε ήταν η μη τήρηση του διπλογραφικού συστήματος για τα έτη 2013 και 2014. Μάλιστα μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πως η πρώην πρόεδρος του ΠΕΑΠ υπογράφει τη νέα σύμβαση, ενώ γνωρίζει ότι δεν είναι πλέον διοίκηση, για την τήρηση του διπλογραφικού του 2014 την 1η Ιουλίου 2014, και ενόσω ο λογιστής (εξωτερικός συνεργάτης του ΠΕΑΠ για τα εν λόγω έτη, με συγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο) δεν είχε παραδώσει το διπλογραφικό του έτους 2013 ως όφειλε να πράξει εκ της συμβάσεώς του, καθώς επίσης και δεν έχει συντάξει τον ισολογισμό του 2013 που είχε υποχρέωση να παραδώσει έως τον Μάιο του 2014. Ως εκ τούτου ζητήθηκε από τον εν λόγω συνεργάτη να δώσει έγγραφες εξηγήσεις για την ολιγωρία παράδοσης του έργου που είχε συμφωνήσει βάσει σύμβασης. Ο ίδιος επικαλέστηκε μηχανογραφικά προβλήματα και ελλιπή παροχή στοιχείων από την προηγούμενη διοίκηση.

Ως οφείλαμε λοιπόν προβήκαμε σε διακοπή συνεργασίας με τον εξωτερικό συνεργάτη λογιστή καθώς παραδόθηκαν ελλιπή στοιχεία και κυρίως εκτός χρόνου προθεσμίας. Δεδομένης της καθημερινής του παρουσίας στο ΝΠΔΔ, το Δ.Σ. του ΠΕΑΠ με ομόφωνη απόφασή (11/2015) θεώρησε δίκαιο να του προτείνει, ως συμβιβαστική επίλυση της υπόθεσης, τα εξής:

  • Παράδοση του διπλογραφικού συστήματος 2013 και Ισολογισμού 2013 έως 31/01/2015 και αποπληρωμή της σύμβασης που συνάφθηκε με το ΠΕΑΠ διάρκειας από 05/11/2013-05/05/2014 ποσού 4.360,35 ευρώ.
  • Αποπληρωμή του επιτροπικού Χρημ. Εντάλματος 65- 27/08/2014 το οποίο αφορά στην τήρηση του διπλογραφικού του 2014 ποσού 1.230,00 ευρώ.
  • Λύση της μεταξύ μας σύμβασης την 31/01/2015 με την αποπληρωμή του 60% της σύμβασης που συνάφθηκε με το ΠΕΑΠ διάρκειας από 01/07/2014-30/06/2015 ήτοι ποσό 9.000,00 ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, με την υποχρέωση να συμμετέχει στον έλεγχο του ορκωτού λογιστή του ισολογισμού 2013. Το 60% της σύμβασης, θα του δινόταν για την καθημερινή του παρουσία στο ΠΕΑΠ από 01/07/2014-31/01/2015 και για τις λογιστικές υπηρεσίες που είχε παράσχει για το εν λόγω διάστημα στο ΝΠΔΔ.
  • Ο λογιστής συμφώνησε με όλα τα παραπάνω (και για τον λόγο αυτόν, στο τελευταίο τιμολόγιό του γράφει ο ίδιος επ΄ αυτού, ολογράφως, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι όροι που του προτάθηκαν τηρήθηκαν από πλευράς του ΠΕΑΠ παρ΄ όλο που δεν ήταν συνεπής στις ημερομηνίες που συμφωνήθηκαν, αποδεικνύοντας εμπράκτως καλή θέληση και κατανόηση από πλευράς ΠΕΑΠ. Βάσει σύμβασης έπρεπε να παραδώσει Ισολογισμό και διπλογραφικό 2014, αλλά τον Μάρτιο του 2015 που έφυγε, παρέδωσε τον Ισολογισμό του 2013 που έπρεπε να το είχε κάνει από τον Μάιο του 2014. Συγκεκριμένα του καταβλήθηκαν 16.660,35 ευρώ μόνο με την παράδοση των υποχρεώσεων του 2013.

Τέλος, ίσως πρέπει να υπενθυμιστεί ότι το ΠΕΑΠ αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, διαχειριζόμενο δημόσιο χρήμα σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τηρήθηκαν τα νόμιμα, εξαντλούμενης μάλιστα κάθε δυνατότητας έμπρακτης επίδειξης καλής θέλησης και κατανόησης, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Επιπλέον, αναφορικά με τα περί εξαρτημένης εργασίας, υπενθυμίζεται επίσης, ότι το ΠΕΑΠ υπάγεται στις διατάξεις περί προσλήψεων Δημοσίου και δεν μπορεί να δρα αυθαιρέτως. Αξίζει να σημειωθεί πως η Επιθεώρηση Εργασίας αναγνώρισε εξ αρχής την αναρμοδιότητά της, καθώς δεν πρόκειται για σχέση εξαρτημένης εργασίας του ΠΕΑΠ με τον εν λόγω λογιστή.

Παρ΄ όλα αυτά και με δεδομένη τη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, αλλά και των ιδιαίτερων προβλημάτων που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση, αναλογιζόμενη πλήρως και ως πρόεδρος του ΠΕΑΠ τον ρόλο μου και τις ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί ως Διοικητικό Συμβούλιο, με κάθε διάθεση καλής θέλησης προς επίλυση του εν λόγω ζητήματος, προτείνω να τεθεί το θέμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης ώστε να παρθεί σχετική απόφαση στήριξης από κοινωνικής και ανθρωπιστικής πλευράς.

Όλα αυτά τα δημοσιοποιώ υπερασπιζόμενη την ηθική και κοινωνική μου υπόσταση με δίκαια και δημοκρατικά μέσα, για την αποκατάσταση της μίας και μοναδικής αλήθειας, η οποία προκύπτει από όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα, αντικρούοντας στην ουσία την απρέπεια προς το πρόσωπό μου, μέσω της επιστολής που αναγνώσθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Ιανουαρίου 2016.

Με εκτίμηση,

Η πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

Δημοτική Σύμβουλος

Μαρίνα Πατούλη – Σταυράκη

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet