Νομικά θέματα για τον ΧΕΥ Νερατζιώτισσας θέτουν Λ. Μαγιάκης & Κ. Ψάλτη
Ποιότητα Ζωής

Νομικά θέματα για τον ΧΕΥ Νερατζιώτισσας θέτουν Λ. Μαγιάκης & Κ. Ψάλτη

Επιστολή σχετικά με τον Χώρο Εγκατάστασης Υποστήριξης (ΧΕΥ) Νερατζιώτισσας κατέθεσαν σήμερα, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016, στη Διεύθυνση Δόμησης Αμαρουσίου οι δημοτικοί σύμβουλοι Αμαρουσίου Λευτέρης Μαγιάκης και Κατερίνα Ψάλτη.

Στην επιστολή των συμβούλων της δημοτικής παράταξης Ενότητα Ανατροπή και Έργο για το Μαρούσι τίθενται νομικά και διαδικαστικά θέματα σχετικά με την έκδοση άδειας δόμησης για κτήριο γραφείων στον ΧΕΥ Νερατζιώτισσας.

Ακολουθεί η επιστολή:

Μαρούσι 18-1-2016

Προς τη Δ/νση ΥΔΟΜ του Δήμου Αμαρουσίου

Κοινοποίηση: 1) Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Π. Σκουρλέτη

2) Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Ι.Τσιρώνη

3) Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Ε. Κλαμπατσέα

4) Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλη

5) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ε. Γαρδέλη

Κατόπιν μελέτης των θεωρημένων σχεδίων, που λάβαμε την 15-1-2016 κατόπιν αιτήσεως μας από την Υπηρεσία σας και αφορούν έγκριση δόμησης κτηριακού συγκροτήματος στο Ο.Τ. 1059 στον Δήμο Αμαρουσίου, που περικλείεται από τις οδούς Νερατζιωτίσσης και Μυκηνών (πρώην ακίνητο ΧΕΥ Νερατζιωτίσσης) θεωρούμε ότι:

Α) Αναρμοδίως η Υπηρεσία σας έχει εκδώσει έγκριση δόμησης, καθότι αρμόδια είναι η ΔΟΚΚ του Υπουργείου ΠΕΚΑ. Σύμφωνα με την από 8-4-2013 διευκρινιστική απάντηση του ΤΑΙΠΕΔ προς τους επενδυτές, αρμόδια για την χορήγηση αδείας οικοδομής (και ως εκ τούτου και έγκρισης δόμησης) και σε εφαρμογή των όσων ορίζει το άρθρο 15 του ν.3986/2011 για την κατασκευή των μονίμων κτηριακών εγκαταστάσεων που θα περιλαμβάνονται σε καθένα των επενδυτικών σχεδίων καθενός ΧΕΥ, είναι η Δ/νση Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΔΟΚΚ) του ΥΠΕΚΑ (μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή στη Δ/νση αυτή πλήρους σχετικού φακέλου) και όχι η ΥΔΟΜ του οικείου Δήμου.

Β) Ότι δεν προκύπτει από διοικητική πράξη μετά του διαγράμματος αυτής δημοσιευμένη σε ΦΕΚ η χάραξη της οικοδομικής γραμμής του Ο.Τ., γεγονός που η ΥΔΟΜ όφειλε να ελέγξει προ της εγκρίσεως δόμησης, άλλως πώς να απέχει από την έκδοση αυτής έως ότου καθορισθεί αυτή κατά νόμον. Σημειωτέον είναι ότι κατά το από 26-7-1996 Π.Δ. (ΦΕΚ 825/Δ/96) έχει καθορισθεί μόνο η ρυμοτομική γραμμή του Ο.Τ. και ουδόλως η οικοδομική γραμμή αυτού. Στη δε από 22-1-2015 υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ δεν καθορίσθηκε οικοδομική γραμμή, αλλά μόνο οι αποστάσεις των κτηρίων, από τη ρυμοτομική γραμμή του Ο.Τ. Εξ αυτού του λόγου δεν εδύνατο η Υπηρεσία σας να εκδώσει την έγκριση δομήσεως του παραπάνω έργου.

Γ) Περαιτέρω για να εκδοθεί άδεια δόμησης κατά τα όσα αιτείται ο ιδιοκτήτης, ήτοι με αυξημένο Σ.Δ. κατά το άρθρο 10 του ΝΟΚ θα έπρεπε προ της παραχώρησης στην κοινή χρήση διά συμβολαιογραφικής πράξεως τμήματος του ακαλύπτου χώρου του ακινήτου, να είχε προηγηθεί υπουργική απόφαση κατά την οποία θα εγκρίνετο η παρέκκλιση των όρων δομήσεως (που μέχρι την 15-1-2016 δεν είχε εκδοθεί από τους συναρμόδιους υπουργούς) ή να είχε να εκδοθεί Π.Δ. κατά το άρθρο 10 παρ. 2 του ΝΟΚ και σε κάθε περίπτωση δεν είναι αρκετή η γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ (πρώην Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής).

Δεδομένου δε, ότι η συγκεκριμένη έγκριση δομήσεως για ανέγερση κτηριακού συγκροτήματος σε πρώην ακίνητο ΧΕΥ εκδίδεται το πρώτον, εφαρμόζοντας παραλλήλως την παρ. 2 του άρθρου 10 του ΝΟΚ χωρίς την έκδοση του προβλεπόμενου Π.Δ. και της απαραίτητης υπουργικής αποφάσεως, είναι προφανές, ότι φέρει στοιχεία ελλείψεως νομιμότητος, που άγουν στην μη έκδοση της αδείας δόμησης.

Μετά ταύτα, παρακαλούμε όπως ελέγξετε τα όσα θέτουμε υπόψιν σας προ της εκδόσεως αδείας δόμησης για το προαναφερόμενο έργο και πράξετε κατά νόμον, αιτούμενοι τις απαραίτητες έγγραφες διευκρινήσεις από τις αρμόδιες αρχές. 

Δηλώνουμε δε, ότι το παρόν επέχει θέση οχλήσεως.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας.

Οι ενημερώνοντες δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αμαρουσίου την ΥΔΟΜ Αμαρουσίου

Ελευθέριος Μαγιάκης

Αικατερίνη  Ψάλτη

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet