Ενωμένο Μαρούσι: Οι εναλλακτικές προτάσεις για Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Ενωμένο Μαρούσι: Οι εναλλακτικές προτάσεις για Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2020 ήταν αναμφίβολα διαφορετική από τις προηγούμενες. Εκτός του γεγονότος ότι εξελίχθηκε σε ήπιο πολιτικό κλίμα, είχαμε και την αξιοποίηση από πλευράς της δημοτικής παράταξης Ενωμένο Μαρούσι, με επικεφαλής τον Γιώργο Καραμέρο, του νέου θεσμικού πλαισίου, με την κατάθεση συγκεκριμένων εναλλακτικών προτάσεων για τα συζητούμενα θέματα.

Και μπορεί μεν οι εν λόγω προτάσεις να μην έτυχαν της εγκρίσεως του Σώματος, πλην όμως, ο δήμαρχος Αμαρουσίου, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «ενδιαφέρουσες» αρκετές από αυτές, δεσμευόμενος ότι θα τις υιοθετήσει στο άμεσο μέλλον.

Ακολουθούν οι προτάσεις που κατέθεσε η παράταξη Ενωμένο Μαρούσι:

Ενόψει της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη, 17.12.2019, για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αμαρουσίου σας καταθέτουμε εναλλακτική πρόταση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των νόμων 3852/2010,  4172/2013 4555/2018, όπως ισχύουν καθώς και της 108 Εγκυκλίου με Α.Π. 72349/16.10.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών θεμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης».

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα προτείνουμε καταρχήν την ένταξη τριών (3) νέων έργων συνολικού Προϋπολογισμού 2.000.000,00€ και πιστώσεων για το 2020, 370.000,00€ ως ακολούθως:

  1. ΚΩΔ 30.7413 : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 60.000€

Ποσό από ιδίους πόρους: 60.000€

Ποσό από χρηματοδοτήσεις: 0,00€

Προτεινόμενη πίστωση έτους 2020: 30.000€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΟΙ 30.000€ ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΚΑΙ 30.000€ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.

  • ΚΩΔ. 30.73.: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 17 Π.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 1.640.000€ (96.470€/ανά Π.Ε.)

Ποσό από ιδίους πόρους: 1.640.000€ (96.470€/Π.Ε.)

Ποσό από χρηματοδοτήσεις: 0,00 €

Προτεινόμενη πίστωση έτους 2020: 140.000€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΟΙ 140.000€ ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΚΑΙ 1.500.000€ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.

  • ΚΩΔ. 30.7331.: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 300.000€

Ποσό από ιδίους πόρους: 300.000€

Ποσό από χρηματοδοτήσεις: 0,00€

Προτεινόμενη πίστωση έτους 2020: 200.00€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΊ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΎ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΟΙ 200.000€ ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΚΑΙ 100.000€ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Β. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα προτείνουμε την αλλαγή των προτεινόμενων πιστώσεων για το 2020 των παρακάτω έργων του Τεχνικού Προγράμματος του 2020 :

Α/Α 3. κωδικός ΝΕΟΣ 20-7333.002: «ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» το ποσό από ίδιους πόρους και η προτεινόμενη πίστωση έτους 2020 να ανέλθει στο ποσό των 100.000€.

Α/Α 4. κωδικός 30-7333: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» το ποσό από ιδίους πόρους και η προτεινόμενη πίστωση έτους 2020 να ανέλθει στο ποσό των 50.000€.

Α/Α 6. κωδικός 30-7324.001: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» πρέπει να καταργηθεί και να ενταχθεί στον κωδ. 20.7324.001. Έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός του κωδ. 20.7324.001 θα ανέλθει στα 1.400.00€, το ποσό από ιδίους πόρους θα ανέλθει στο ποσό των 50.000€ και το ποσό από χρηματοδοτήσεις στο ποσό των 893.870,60€ (ΣΑΤΑ 2020,2019,2018,2017, 2014) και η προτεινόμενη πίστωση του έτους 2020 θα ανέλθει στα 943.870,60€.

Α/Α 8. κωδικός 30-73: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» το ποσό από ίδιους πόρους και η προτεινόμενη πίστωση έτους 2020 να ανέλθει στο ποσό των 10.000€.

Α/Α 12. κωδικός 15-7326.002: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΕΛΛΑ» το ποσό από ίδιους πόρους και η προτεινόμενη πίστωση έτους 2020 να ανέλθει στο ποσό των 1.000€ (Το τεχνικό πρόγραμμα 2020 της περιφέρειας προβλέπει 200.000€ για την κατασκευή του γηπέδου με προϋπολογισμό 4.000.000€).

Α/Α 13 κωδικός 30-7322: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» ύψους 50.000€ σε σχέση με τον κωδικό 35-74 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΙΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ύψους 30.000€ πως είναι δυνατόν να εκπονηθεί το 50% του ποσού των μελετών και το 25% του έργου; Προτείνεται η μείωση του ποσού του έργου στα 10.000€.

Α/Α 18 κωδικός 30-7331.011: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» το ποσό από ίδιους πόρους και η προτεινόμενη πίστωση έτους 2020 να ανέλθει στο ποσό των 280.000€.

Α/Α 20 κωδικός ΝΕΟΣ 73: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ» το ποσό από ίδιους πόρους και η προτεινόμενη πίστωση έτους 2020 να ανέλθει στο ποσό των 50.000€.

Α/Α 30 κωδικός 30-7412.003: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΒΥΡΩΝΟΣ, ΝΕΡΑΤΖΙΤΙΣΣΗΣ, ΣΩΡΟΥ, ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ  το ποσό από ίδιους πόρους και η προτεινόμενη πίστωση έτους 2020 να ανέλθει στο ποσό των 266.000€.

Α/Α 32 κωδικός 30-7411.007: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ στις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΩΝ» το ποσό από ίδιους πόρους και η προτεινόμενη πίστωση έτους 2020 να ανέλθει στο ποσό των 80.000 € αφού ο κωδικός 15-7411.005 «ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ύψους 120.000€ μείνει αμετάβλητος.

Α/Α 35 κωδικός 15-7411.001: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 9ου ΛΥΚΕΙΟΥ το ποσό από ιδίους πόρους και η προτεινόμενη πίστωση να περιοριστεί στο ποσό των 1.000€ (μέχρις ότου η τεχνική υπηρεσία αποφανθεί εάν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια). Πρόταση προς τη δημοτική αρχή: Επειδή η σύμβαση παραχώρησης του συγκεκριμένου χώρου από το ΥΠ.ΑΓΡ.Α λήγει στις 31.1.2.2020 και θα απαιτηθεί νέα παραχώρηση, επειδή στον χώρο αυτό στεγάζεται το Ινστιτούτο Ελέγχου Σπόρων, να διαπραγματευτεί με το ΥΠ.ΑΓΡ.Α. παραχώρηση αντίστοιχου χώρου στο νότιο μέρος του ίδιου οικοπέδου το οποίο να εφάπτεται στην οδό Νεαπόλεως. Έτσι θα είναι εφικτή η οικοδομική άδεια και η ανέγερση του απαραίτητου για την περιοχή σχολείου   

Α/Α 49 κωδικός ΝΕΟΣ 35-73: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ Π.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» το ποσό από ιδίους πόρους και η προτεινόμενη πίστωση έτους 2020 να ανέλθει στο ποσό των 142.000€.

Α/Α 53 κωδικός ΝΕΟΣ 35-73: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ» το ποσό από ιδίους πόρους και η προτεινόμενη πίστωση έτους 2020 να ανέλθει στο ποσό των 250.000€.                                      

Συμπερασματικά:

Αυξάνεται το Τ.Π. κατά 307.000€ στους α/α 4,49,53 και μειώνεται αντίστοιχα 307.000€ στους α/α 3,8,12,13,18,20,30,32,35 ενισχύοντας τα έργα περιβάλλοντος και καθαριότητας, ορθολογίζοντας το Τ.Π. στα έργα που πραγματικά μπορούν αν υλοποιηθούν.

Πρόγραμμα Περιφέρειας:

  • Έργα διευθέτησης ρέματος Σαπφούς : προϋπ. 10.676.400 € το 2020 : 50.000€.
  • Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 580: προϋπ 1.804.522 το 2020 1.000€.
  • Κατασκευή γηπέδου στο κτήμα ΚΑΡΕΛΑ: προϋπ 4.000.000€ το 2020 200.000€.
  • Ανακατασκευή αποδέκτη όμβριων υδάτων περιοχής Παραδείσου Αμαρουσίου: προϋπ 1,406.000€ το 202: 50.000€.
  • Μελέτη ανακατασκευής αγωγού όμβριων επί της οδού Αγησιλάου – αποδέκτη του δικτύου όμβριων της περιοχής Παραδείσου: προϋπ. 167.237€ το 2020 30.000€.

Αιτιολογικό Σημείωμα 

Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλές χώρες του κόσμου και σε ολοένα αυξανόμενους Δήμους στην Ελλάδα, αρκετοί εκ των οποίων στον Βόρειο Τομέα (Χαλάνδρι, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή).

Με αυτή την επιλογή επιδιώκουμε, αυτοί που κατά τον ισχύοντα νόμο αποφασίζουν, ταυτόχρονα να επικοινωνούν, να συνδιαμορφώνουν και να δεσμεύονται από αυτούς που τελικά γίνονται οι αποδέκτες των όποιων αποφάσεων.

Συγκεκριμένα εντάσσουμε στο τεχνικό πρόγραμμα 2020 έργα και υπηρεσίες με τις διαδικασίες συμμετοχικού προϋπολογισμού συνολικού ύψους 1.700.000 Ευρώ, με αρχικό σχεδιασμό ισόποσα 100.000 ευρώ για κάθε μία από τις 17 Πολεοδομικές Ενότητες της πόλης μας, με επιμερισμό 10% στον προϋπολογισμό του 2020 και 90% στον προϋπολογισμό του 2021, μια και οι διαδικασίες του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού είναι οπισθοβαρείς, αφού θα πρέπει να προηγηθούν Λαϊκές  Συνελεύσεις, φυσική ή/και ηλεκτρονική διαβούλευση ανά Π.Ε. και η τελική συναπόφαση ανά Π.Ε.

Πιστεύουμε ότι το 2020 ωρίμασαν πλέον οι προϋποθέσεις ώστε να κάνουμε το επόμενο καθοριστικό βήμα. Από τις προτάσεις και τις υποδείξεις προς τη δημοτική αρχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ,να περάσουμε στη δεσμευτική για τον Δήμο, απόφαση των ίδιων των πολιτών.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του στο Δήμο μας, για πρώτη φορά,  αποφασιστικό ρόλο  θα έχει η ουσιαστική συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας.

Ο δρόμος που πρέπει να διανύσουμε προς μία άλλη μορφή τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μακρύς και δύσκολος, δεν μπορούμε όμως παρά να τον βαδίσουμε όλοι μαζί.

Αυξήσεις Προϋπολογισμού 2020

30.7413.xxx : Μελέτη Εφαρμογής Διαδικασιών συμμετοχικού προϋπολογισμού

30.000€

30.7322.xxx: πλατείες πάρκα παιδότοποι αποτελεσμάτων διαδικασίας συμμετοχικού προϋπολογισμού

20.000€

30.7323.xxx: οδοί-οδοστρώματα αποτελεσμάτων διαδικασίας συμμετοχικού προϋπολογισμού

20.000€

30.7324.xxx: πεζοδρόμια αποτελεσμάτων διαδικασίας συμμετοχικού προϋπολογισμού

20.000€

30.7326.xxx: λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης αποτελεσμάτων διαδικασίας συμμετοχικού προϋπολογισμού

10.000€

30.7331.xxx: επισκευές και συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων κοινής χρήσης αποτελεσμάτων διαδικασίας συμμετοχικού προϋπολογισμού

20.000€

30.7333.xxx: οδοί-οδοστρώματα αποτελεσμάτων διαδικασίας συμμετοχικού προϋπολογισμού

20.000€

30.7334.xxx: πεζοδρόμια-διαβάσεις αποτελεσμάτων διαδικασίας συμμετοχικού προϋπολογισμού

20.000€

30.7336.xxx: λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης αποτελεσμάτων διαδικασίας συμμετοχικού προϋπολογισμού

10.000

30.7331: επισκευές και διαμορφώσεις αιθουσών του Σικιαριδείου Ιδρύματος για τη λειτουργία Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.

200.000€

Σύνολο 370.000 ευρώ για τον Προϋπολογισμό.

Μειώσεις Προϋπολογισμού 2020

00-6111.002. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων:

5.000€ (μείωση κατά 25.000 €)

00-6142.013 κατάρτιση σχεδίου δράσης για τουριστικό και ιατρικό προορισμό

29.400€ (μείωση κατά 45.000€)

00-6142.032 εργασίες για σχεδιασμό και παρακολούθηση…

5000€ (μείωση κατά 15.000€)

00-6492.001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων

915.000€ (μείωση κατά 285.000€)

Ενναλακτικοί κωδικοί μείωσης

00-6821.002 οφειλές προς ελληνικό δημόσιο 50 δόσεις

215.000€ (μείωση κατά 285.000€)

00-6526.002. Χρεολύσιο δανείου Πειραιώς

715.000€ (μείωση κατά 285.000)

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet