Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 10/2
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 10/2

Σε τακτική συνεδρίαση πρόκειται να προσέλθουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015, στις 17:45, στο δημαρχείο της πόλης, επί των οδών Βασ. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα.

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 435/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη δέσμευση ποσού για το οικονομικό έτος 2015 που αφορά την Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού – Τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων επί της οδού Πάρνωνος (από Κονίτσης έως Λ. Κηφισίας) στο Μαρούσι.
 2. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 433/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη δέσμευση ποσού για το οικονομικό έτος 2015 που αφορά την Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού – Τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων επί της οδού Νιόβης (από Καλυψούς έως Μεσογείου) στο Μαρούσι.
 3. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 434/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη δέσμευση ποσού για το οικονομικό έτος 2015 που αφορά την Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού – Τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων επί της οδού Ισοκράτους (από Τήλου έως Αγίου Θωμά) στο Μαρούσι.
 4. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 432/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη δέσμευση ποσού για το οικονομικό έτος 2015 που αφορά την Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού – Τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων επί της οδού Αγίου Μηνά (από Νουάρου έως Αναπαύσεως) στο Μαρούσι.
 5. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 431/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη δέσμευση ποσού για το οικονομικό έτος 2015 που αφορά την Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού – Τοποθέτηση δύο (2) στύλων και ενός (1) φωτιστικού σώματος επί της οδού Ιθάκης (από Εθνικής Αντιστάσεως έως Χίου) στο Μαρούσι.
 6. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 11/2015 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη δέσμευση ποσού για το οικονομικό έτος 2015 που αφορά την Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού – Τοποθέτηση πέντε (5) στύλων και έξι (6) φωτιστικών σωμάτων επί της οδού Ευζώνων (από Εθν. Μακαρίου έως Κ. Καραμανλή) στο Μαρούσι.
 7. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 10/2015 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη δέσμευση ποσού για το οικονομικό έτος 2015 που αφορά την Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού – Τοποθέτηση δυο (2) φωτιστικών σωμάτων επί της οδού Πυραμάς (από Καλπακίου έως Κυπρίων Αγωνιστών) στο Μαρούσι.
 8. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 9/2015 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη δέσμευση ποσού για το οικονομικό έτος 2015 που αφορά την Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού – Τοποθέτηση τριών (3) φωτιστικών σωμάτων επί της οδού Εδέσσης (από Ναυπάκτου έως Τσικλητήρα) στο Μαρούσι.
 9. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 393/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά: έγκριση για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού επί της οδού Τυμφρηστού.
 10. Διαγραφή οφειλής δημοτικού τέλους 0,5% – Υπόθεση: Χήρα Γεωργία.
 11. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
 12. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015.
 13. Έγκριση ή μη διοργάνωσης 2ου αγώνα δρόμου Αμαρουσίου «Σπύρος Λούης» (5, 10 χλμ.) στο Μαρούσι.
 14. Ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του Δήμου μας στις εταιρείες «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΕΠΕ».
 15. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2015, των Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Α΄ Κατανομή, έτους 2015).
 16. Τροποποίηση της με αριθμ. 423/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 17. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 3/09.01.2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου.
 18. Ορισμός εκπροσώπου του μετόχου «ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ΟΤΑ».
 19. Διαδικασία κλήρωσης για αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής παραλαβής εργασιών ελέγχου ισολογισμού του Δήμου, πιστοποιήσεων και λοιπών συναφών υπηρεσιών.
 20. Εισήγηση καταβολής αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας εκτάσεων περιοχής του Αγίου Θωμά, οι οποίες εμφαίνονται με στοιχεία 14-30-31-15-14 & 18-27-29-28-15-31-18 στο από 27.7.1983 διάγραμμα του μηχανικού Δ. Παπακωνσταντίνου (υπόθεση Κόσκορος Γεώργιος κ.λπ.) (Ο.Τ. 490).
 21. Έγκριση ή μη της μελέτης «Κατασκευή πρασίνου δώματος στο 8ο Λύκειο του Δήμου Αμαρουσίου».
 22. Έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 23. Ορισμός μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
 24. Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλληλεγγύης & Πρόληψης Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΑΠΔΑ).
 25. Έγκριση ή μη ανάληψης υποχρεώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλληλεγγύης & Πρόληψης Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΑΠΔΑ).
 26. Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τέχνης & Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΤΠΔΑ).
 27. Έγκριση ή μη ανάληψης υποχρεώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τέχνης & Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΤΠΔΑ).
 28. Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 7/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: «Τροποποίηση σχεδίου στην ιδιοκτησία “Μακαρώνα” εντός του Ο.Τ. Γ 855 της περιοχής “Άγιος Θωμάς” του Δήμου μας (Χώρος Δημοτικού Σχολείου), μετά από δικαστική απόφαση».
 29. Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 8/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: «Έγκριση η μη νέας κυκλοφορικής οργάνωσης στην Π.Ε. Σωρός (Περιοχή Ιατρικού Κέντρου) και αφορά στις οδούς Πρεμετής και Δημητσάνας».
 30. Επιλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν. 3852/10).
 31. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet