Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (18/3)
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (18/3)

Την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 στις 19:00 πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου στο δημοτικό κατάστημα επί των οδών Βασ. Σοφίας 9 και Δημ. Μόσχα.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη έχουν ως εξή;, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

 1. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ (υπόθεση: PROBANK ΧΡΗΜ.ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.).
 2. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ (υπόθεση: EUROBANK SERVICES).
 3. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ (υπόθεση: Ράγκος Σωτήριος Χρυσόστομος).
 4. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
 5. Διαγραφή προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής.
 6. Διαγραφή προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής (υπόθεση Τατσίδου).
 7. Διαγραφή από τέλος ανόρυξης και εξωραϊσμού τάφου, δικαίωμα ενταφιασμου και δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου.
 8. Διαγραφή από δικαίωμα χρήσης κτιστής ατομικής οστεοθήκης.
 9. Έγκριση περιέλευσης στον Δήμο οικογενειακών τάφων και εκ νέου παραχώρηση χρήσης αυτών.
 10. Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου.
 11. Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας επικειμένων ακινήτου στο Ο.Τ. Γ 748 της περιοχής «Σισμανόγλειο- Ν. Μαρούσι»  του Δήμου Αμαρουσίου κατόπιν εκδόσεως δικαστικής απόφασης. (υπόθεση Σταφυλοπάτη, Μπρίγγου κ.λπ.).
 12. Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2014-2015 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 13. Διαγραφή ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών.
 14. Διόρθωση της υπ’αριθ. 70/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το σημείο της ύπαρξης πίστωσης.
 15. Αίτηση στο Πράσινο Ταμείο για μεταφορά του προϋπολογισμού από τον άξονα 1 στον άξονα 4 που αφορά απόκτηση διατηρητέων κτιρίων του προγράμματος «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις 2013».
 16. Δημιουργία Διατομεακής Συντονιστικής Επιτροπής διαρκούς θεσμικού χαρακτήρα για θέματα υγείας, πρόνοιας, περιβάλλοντος & ποιότητας ζωής.
 17. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου «Διανοίξεις – διαμορφώσεις οδών στον Δήμο Αμαρουσίου».
 18. Έγκριση η μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα-Τακτοποιητικού του έργου «Κατάργηση υφιστάμενης δεξαμενής ύδρευσης και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ».
 19. Έγκριση η μη 2ου Ανακαφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου «Ανακατασκευή κεντρικών οδών».
 20. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ για το έργο : «Συνδέσεις και μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων» (αρ. μέλους 22/13).
 21. Έγκριση ή μη καταβολής ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ για εργασίες της μετατόπισης του υποσταθμού στην πλατεία Αγ. Λαύρας.
 22. Συμπληρωματική της υπ’ αρ. 459/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ονομασία οδού «Γερμανικής Σχολής Αθηνών» της Π.Ε.Αγ. Θωμάς).
 23. Έγκριση ή μη της μελέτης «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων του Δήμου Αμαρουσίου».
 24. Εγκριση ή μη μελέτης κατασκευής τεχνικού έργου οδού Κυρίλλου – διαμόρφωση 25.
 25. Εγκριση ή μη της υπ’αριθ.3/14 απόφασης Ποιότητας Ζωής με τίτλο: «Εγκριση ή μη αντιδρόμησης της οδού Σαλαμίνος και στο τμήμα της από την οδό Παπαφλέσσα προς και μέχρι την οδό Φλοίας»
 26. Εγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Εγκριση ή μη κατασκευής διαμόρφωσης στην οδό Σωρού και στη συμβολή της με τη Λ. Κηφισίας».

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet