Ενότητα: Βρίθει από ελλείψεις και κακό συντονισμό η λειτουργία του Δήμου
Πολιτική

Ενότητα: Βρίθει από ελλείψεις και κακό συντονισμό η λειτουργία του Δήμου

Βρίθει από «ελλείψεις» και «κακό συντονισμό» η λειτουργία του Δήμου Αμαρουσίου παρατηρεί η παράταξη Ενότητα Ανατροπή και Έργο για το Μαρούσι με αφορμή συζήτηση για τον Ισολογισμό 2014 του Δήμου, από την οποία προέκυψε ότι βεβαιώθηκαν οφειλές προς τον Δήμο εταιρείας συμφερόντων Ομίλου Λάτση.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης:

Περί του ισολογισμού 2014

Η είδηση που βγήκε από τη συζήτηση του ισολογισμού του 2014 στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 16-12-15, είναι ότι επιτέλους η διοίκηση Πατούλη, αναγκασμένη από την πίεση που επίμονα άσκησε η Ενότητα Ανατροπή και Έργο για το Μαρούσι, μεταξύ άλλων και δια ερωτήσεων και παρεμβάσεων της δημοτικής μας συμβούλου Μαίρης Διακολιού, που στο παρελθόν δέχτηκε ανοίκειες επιθέσεις από τον δήμαρχο γι΄ αυτές της τις θέσεις, αποφάσισε να βεβαιώσει (αν και δεν εισέπραξε) τις οφειλές της KRONOS PARKING Α.Ε. (συμφερόντων Ομίλου Λάτση) για τον Ειδικό Φόρο Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 2%, αφήνοντας όμως ακόμη στο απυρόβλητο το υποκατάστημα της EUROBANK και τη διαχειρίστρια ECE LAMDA HELLAS, επίσης συμφερόντων Ομίλου Λάτση.

Συμπληρωματικά να πούμε ότι, από την Έκθεση Ειδικού Ελέγχου της Ορκωτής Λογιστού την οποία η διοίκηση Πατούλη –όχι τυχαία– παρέδωσε προς μελέτη στους δημοτικούς συμβούλους μόλις 24 ώρες προ της συζητήσεως προκύπτει ότι η λειτουργία του Δήμου βρίθει από ελλείψεις και κακό συντονισμό με αποτέλεσμα διαχειριστικούς κινδύνους και απώλεια εσόδων.

Ακολουθεί η τοποθέτηση της κας Μ. Διακολιού για τον ισολογισμό 2014 στη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-12-15:

Ο ισολογισμός του έτους 2014 που τίθεται προς έγκριση, δείχνει ότι παρά τις κοπιώδεις προσπάθειες του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, οι πολιτικές επιλογές της δημοτικής Αρχής και η προχειρότητα με την οποία ασκείται η διοίκηση του Δήμου, οδηγούν σε απώλεια εσόδων ή σε υπέρμετρη επιβάρυνση των δημοτών.

Μάλιστα, αυτή η προχειρότητα επιβεβαιώνεται σε πλείστα όσα σημεία της Ειδικής Έκθεσης Τακτικού Ελέγχου, καθιστώντας την, κατά τη γνώμη μου το «σήμα κατατεθέν» της ελεγχόμενης χρονιάς.

Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, η ορκωτή ελεγκτής επισημαίνει:

Ι. Διαχειριστικούς κινδύνους εξαιτίας της προχειρότητας στην αντιμετώπιση των διοικητικών θεμάτων, όπως:

Α) Δεν έχει αποτυπωθεί η περιουσία των καταργηθέντων Ν.Π. του Δήμου στα βιβλία του Δήμου με πραγματικές αξίες (σελ. 13).

Β) Δεν υπάρχει ορθή κατά νόμον αποτύπωση του λογαριασμού «γήπεδα – οικόπεδα», των ακινήτων του Δήμου, δηλαδή, αφού ακίνητα με αντικειμενική αξία 10.468.840,38 ευρώ, αποτιμήθηκαν με αξία υπερδιπλάσια και κατά το ίδιο ποσό είναι αυξημένα τα ίδια κεφάλαια (σελ. 13).

Γ) Δεν δόθηκε ποτέ απάντηση στην ορκωτή ελεγκτή κ. Μαλαβάζου σε σχέση με την πορεία εκτέλεσης των έγων του λογαριασμού «Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές» (σελ 21) οπότε ο λογαριασμός αυτός είναι επί της ουσίας ανέλεγκτος.

Δ) Οι κινήσεις της αποθήκης δε συμφωνούν με τη γενική λογιστική (σελ. 24).

Ε) Δεν υπάρχουν αναφορές σχετικά με 1) την ενηλικίωση απαιτήσεων οφειλετών, 2) αριθμού οφειλετών στους οποίους εστάλησαν ειδοποιητήρια, 3) σύνολο εισπραχθεισών οφειλών, 4) οφειλές υπό αμφισβήτηση, 5) παραγραφείσες οφειλές, 6) εκθέσεις προόδου για είσπραξη απαιτήσεων.

Συνεπώς, επηρεάζεται η δυνατότητα του Δήμου να λάβει μέτρα είσπραξης των απαιτήσεών του, όπως π.χ. δέσμευση φορολογικής ενημερότητας οφειλέτη (σελ. 26).

ΣΤ) Κάθε οφειλέτης του Δήμου μπορεί να έχει παραπάνω από μία καρτέλες που μάλιστα ίσως και να μην είναι ενημερωμένες πράγμα που δυσχεραίνει τις διεκδικήσεις απαιτήσεων εκ μέρους του Δήμου.

Ζ) Σε οφειλές για τις οποίες ασκείται προσφυγή, το 40% αυτών βεβαιώνεται, αλλά δεν εισπράττεται (σελ. 27).

Η) Δεν γίνεται καθημερινά συμφωνία με Ταμείο και καταθέσεις όψεως (σελ. 29), δεν εκδίδονται παραστατικά από τον Δήμο για τη μεταφορά χρημάτων (σελ. 29) και παραστατικό θεωρείται μόνο το καταθετήριο της τραπέζης.

Θ) Οι τιμολογημένες απαιτήσεις του Δήμου μέσω ΔΕΗ δεν αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου.

Ι) Οι αποσβέσεις γίνονται με λανθασμένο τρόπο ή ξεκινούν από λανθασμένο χρόνο.

ΙΑ) Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος δεν επικοινωνεί με τμήμα Εσόδων ώστε να εισπράττεται το 0,5% του τζίρου των καταστημάτων με τραπεζοκαθίσματα, ενώ η ίδια η Διεύθυνση Περιβάλλοντος δεν έχει επικαιροποιημένο αρχείο.

ΙΙ. Αμέλειες που τυχόν οδηγούν σε ζημίες του Δήμου ή συνεπάγονται σε λειτουργία εκτός νομιμότητας

Α) Δεν έχει υποβληθεί Ε9 για τα ακίνητα του Δήμου (σελ. 12).

Β) Δεν έχει γίνει φυσική απογραφή των παγίων περιουσιακών στοιχείων από το 2000 και μετά, γεγονός αναγκαίο δεδομένου του ότι τα πάγια των Ν.Π. του Δήμου που καταργήθηκαν περιήλθαν στον Δήμο (σελ. 12).

Μάλιστα, υπάρχουν κακές γλώσσες που θα σωπάσουν για πάντα αν κατά τη διάρκεια της απογραφής βρεθούν και καταγραφούν πάγια στοιχεία που φέρονται ότι έχουν εξαφανιστεί, όπως πίνακες ζωγραφικής, έργα τέχνης κ.λπ.

Γ) Η παράταξή μας έχει κάνει πολλές φορές λόγο για τη ζημιά που υπέστη ο Δήμος από τη λύση και εκκαθάριση των κοινοφελών επιχειρήσεων και επιβεβαιωνόμαστε από την έκθεση ελέγχου (σελ. 37).

Δ) Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τη μεταφορά χρημάτων, ούτε για το χρηματοκιβώτιο. Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου.

Ε) Δεν προκύπτει είσπραξη εσόδων από την Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης.

ΣΤ) Δεν έχει μεταβιβαστεί η περιουσία των σχολείων στον Δήμο και εν έτει 2015 είναι ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία που νομοθετήθηκε το έτος 2006.

Ζ) Δεν υπάρχει μηχανισμός διασφάλισης των συμφερόντων του Δήμου για την απόδοση των δημοτικών τελών  στους Δήμους από του παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε γνωρίζουμε ποιοι μετρητές άλλαξαν πάροχο.

Η) Το 74% των απαιτήσεων του Δήμου συγκεντρώνεται σε 75 πρόσωπα μόλις, τα οποία οφείλουν χονδρικά 33 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 44 εκατ. ευρώ που ο Δήμος έχει να λαμβάνει! (σελ.26). Το χειρότερο όμως, είναι ότι από τα συνολικά 33 εκατ. ευρώ η νομική υπηρεσία χειρίζεται μόλις τα 3,5 εκ. ευρώ! Ποιοι είναι οι οφειλέτες; Γιατί είναι στο απυρόβλητο;

III. LAMDA

Α) Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο διακανονισμός και η εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων με τη LAMDA DEVELOPMENT που αποφασίστηκε ήδη από το 2006, γεγονός που επηρεάζει τη ρευστότητα του Δήμου.

Β) Ήδη από τον περσινό ισολογισμό του 2013 η κ. Μαλαβάζου τόνισε ότι ο Δήμος ούτε βεβαίωσε, ούτε φυσικά είσπραξε τον Ειδικό Φόρο Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 2% των εισπράξεων από συγκεκριμένες επιχειρήσεις του GOLDEN HALL μεταξύ των οποίων είναι η KRONOS PARKING ΑΕ, το υποκατάστημα EUROBANK και η διαχειρίστρια ECE LAMDA HELLAS, όλες συμφερόντων Ομίλου Λάτση. Στη φετινή έκθεση δεν αναφέρεται η KRONOS PARKING ΑΕ (σελ. 50). Τι έγινε; Πλήρωσε;

IV. ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ;

Από την ανάγνωση της Έκθεσης Ελέγχου (σελ. 30) προκύπτει μαύρη  τρύπα του ταμείου, ύψους 3.656.511,85 ευρώ! Αυτό γιατί το άθροισμα των ποσών της στήλης «επιστολή τράπεζας» αναγράφεται ότι ισούνται με 15.628.728,27 ευρώ, ενώ είναι κάτι παραπάνω από 11 εκατ. ευρώ!

Ή λοιπόν υπάρχει Μαύρη τρύπα στο ταμείο του Δήμου και απλά τοποθετήθηκε εικονικό άθροισμα ελπίζοντας ότι κανείς δεν θα κάνει την επαλήθευση ή εδώ υπάρχει παραδρομή τεράστιας ολκής!

Πόσες άλλες παραδρομές υπάρχουν στον ισολογισμό; Γιατί πρέπει να τον ψηφίσουμε με τέτοια προχειρότητα; Πού το ξέραμε ότι αυτά που καλούμαστε να ψηφίσουμε είναι ακριβή; Πώς μπορούσαμε να διαπιστώσουμε την ακρίβειά τους ή να βοηθήσουμε σε περίπτωση που θα διαπιστώναμε παραδρομή να διορθωθεί εντός μόλις 24 ωρών όταν μας απεστάλη η έκθεση ελέγχου;

Κατόπιν αυτών είναι ευνόητο ότι δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε τον ισολογισμό αυτό, αφού στην έκθεση ελέγχου προκύπτουν πρακτικές αμέλειας και μη διασφάλισης των συμφερόντων του Δήμου, κάλυψη μεγαλοοφειλετών, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών και τραγικά λάθη.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet