Πρόσληψη προσωπικού για το πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης 2022 Δήμου Νέας Ιωνίας
Φωτογραφία: distant-college.ru
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Πρόσληψη προσωπικού για το πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης 2022 Δήμου Νέας Ιωνίας

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο μήνες για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας. για το «Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης 2022», προχωρά η δημοτική αρχή Νέας Ιωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ή με ηλεκτρονικό τρόπο (με την παράκληση σε ενιαίο αρχείο pdf), απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας [email protected].

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 18 Μαΐου έως και τις 27 Μαΐου 2022.

Η ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης

Υπεύθυνη δήλωση 2μηνης απασχόλησης

Υπεύθυνη δήλωση προσληπτέων για γενικά προσόντα

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet