Κάλεσμα Δήμου Παπάγου – Χολαργού προς τους πολίτες για ρύθμιση οφειλών
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Κάλεσμα Δήμου Παπάγου – Χολαργού προς τους πολίτες για ρύθμιση οφειλών

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού καλεί τους πολίτες που έχουν οφειλές προς τον Δήμο να προσέλθουν στην Ταμειακή Υπηρεσία προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους επωφελούμενοι ρυθμίσεων που προβλέπει νέος νόμος.

Συγκεκριμένα, η αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Άννα-Μαρία Τσικρικώνη, ενημερώνει ότι:

Σύμφωνα με τον νέο νόμο Ν. 4483/2017 άρθρο 52 «Ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού», οφειλές προς τους δήμους που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως`εξής:

α) Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων,

β) Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %) των προσαυξήσεων,

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων,

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων,

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων.

Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο καλώντας στους αριθμούς τηλεφώνου 213 2002865-66-67.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet