Απογραφή ανέργων
Επιχειρήσεις – Αγορά

Απογραφή ανέργων

1. Με γνώµονα τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας στους δύσκολους καιρούς που ζούµε , ο ∆ήµος για να συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού, θεώρησε σκόπιµο να προβεί στην απογραφή των ανέργων του ∆ήµου µας, ώστε να δηµιουργήσει µια βάση δεδοµένων, µέσα από την οποία µπορεί να ενηµερώνει έγκαιρα αυτούς που έχουν ανάγκη εργασίας για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και ευρύτερα, από προκύρηξη προγραµµάτων απασχόλησης και ζήτηση εργατικών χεριών.

2. Για το σκοπό αυτό παρακαλούµε τους συµπολίτες µας που είναι άνεργοι, είτε είναι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ είτε όχι, να συµπληρώσουν το σχετικό έντυπο απογραφής και να το καταθέσουν στα ΚΕΠ του ∆ήµου µας. Με τα έντυπα αυτά θα γίνει ταυτόχρονα και απογραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που διαθέτουν οι άνεργοι, ώστε να είναι ευκολότερος ο εντοπισµός και η ενηµέρωσή τους για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

3. Η απογραφή αυτή περιλαµβάνει και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που έχουν ικανότητα εργασίας.

4. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν από τους αρµόδιους υπαλλήλους του ∆ήµου: κ. Αγγελική Νταγαδάκη, τηλ. 213 2050071 και κ. Γεώργιο Λιαγκάκη, τηλ. 213 2050072, εργάσιµες ώρες.

Ο αντιδήµαρχος Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισµού,Αθλητισµού, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιαφάνειας

Παναγιώτης Μούστρης

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet