Πρόσληψη ενός εργαζομένου στον ΟΚΠΑ Δήμου Πεντέλης
Κοινωνία

Πρόσληψη ενός εργαζομένου στον ΟΚΠΑ Δήμου Πεντέλης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης (ΟΚΠΑ).

Η πρόσληψη αφορά στην κατηγορία:

  • ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 και λήγει τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας του ΟΚΠΑ στη διεύθυνση: Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης, Καλαμβόκη 2α, Τ.Κ. 15127, Μελίσσια, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Κίκερη (τηλ. επικοινωνίας: 213 2050088).

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

Αναλυτική Ανακοίνωση.
Περίληψη Ανακοίνωσης.
Παράρτημα Ανακοίνωσης.
Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet