Συνεδριάζει το Δ.Σ. στις 31/3
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δ.Σ. στις 31/3

Συνεδριάζει στις 31 του μηνός Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου με τα εξής θέματα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 134/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά σε ανανεώσεις εγγραφών και εγγραφές νέων μελών στα ΚΑΠΗ για το έτος 2014.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τελών ενοικίασης – παραχώρησης του Ευριπίδειου Θεάτρου Ρεματιάς.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 16/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση τροποποίησης απότμησης πεζοδρομίου υφισταμένου πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας, επί της οδού Παπανικολή 142 και Νικηταρά στο Χαλάνδρι.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης διαμόρφωσης της οδού Έβρου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης στο Κέντρο Ημέρας Εφήβων “ΩΡΙΩΝΑΣ”.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην επέκταση νησίδας της οδού Γυφτοπούλου.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά σε ονομασία κοινόχρηστου χώρου – παιδικής χαράς.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 720 του Δήμου Χαλανδρίου, επί των οδών Ιωαννίνων και Τυμφρηστού, από χώρο πλατείας και παιδικής χαράς σε χώρο πλατείας, παιδικής χαράς και χώρο άθλησης.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σύστασης επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, για το έτος 2014, (άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80).
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του οικονομικού απολογισμού Ο.Ε. 2013 του καταργημένου Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου’.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του οικονομικού απολογισμού Ο.Ε. 2013 του καταργημένου Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης’.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του οικονομικού απολογισμού Ο.Ε. 2013 του καταργημένου Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου’.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή απογραφής του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης’ και ένταξη αυτής στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος καλοκαιρινής φύλαξης με δημιουργική απασχόληση μαθητών δημοτικών και νηπιαγωγείων σε σχολικά συγκροτήματα.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού, για την πραγματοποίηση της αθλητικής κατασκήνωσης.
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό παράλληλων καθηκόντων και ανάθεσή τους σε υπαλλήλους του Δήμου.
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των αθλητικών χώρων του Δήμου Χαλανδρίου.
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοποίηση προγράμματος καλοκαιρινής φύλαξης, με δημιουργική απασχόληση μαθητών δημοτικών & νηπιαγωγείων, σε σχολικά συγκροτήματα.
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιχορήγηση λειτουργίας Σχολικής Βιβλιοθήκης στο 1ο ΓΕΛ Χαλανδρίου.
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απαλλαγή τροφείων κατά τον μήνα Φεβρουάριο.
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκτακτο οικονομικό βοήθημα.
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και καταλογισμός στον αληθή υπόχρεο.
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένης κλήσης Ο.Ε. 2010 οχήματος της NEW RENTALS ΑΝΩΝΥΜΗ και καταλογισμός στον αληθή υπόχρεο.
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης)”, με Α.Μ. 32/2013, προϋπολογισμού 242.162,29 € με Φ.Π.Α. 23 %.
 26. Συζήτηση και λήψη απόφαση για έγκριση πρακτικού προσφορών για την “Προμήθεια τροφίμων (ειδών κρεοπωλείου, αρτοπωλείου, γαλακτοκομικών)”, με Α.Μ. 15/2013, προϋπολογισμού 182.304,84 € με Φ.Π.Α. 13% και 23%, ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη.
 27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού προσφορών κατόπιν συλλογής τους σύμφωνα με την με αριθμό 69/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την “Προμήθεια Τροφίμων (ειδών Αρτοπωλείου)” με Α.Μ. 15/2013, προϋπολογισμού 13.540,23 € με Φ.Π.Α. 13%
 28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας για την πραγματοποίηση συναυλίας εκκλησιαστικής μουσικής και έγκριση πίστωσης ποσού.
 29. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας για την “Προμήθεια γραφικής ύλης – προμήθεια υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων – προμήθεια συσκευής αυτόματου φακελώματος”.
 30. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας για την “Προμήθεια ασφαλτομίγματος”.
 31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα οδοιπορικά έξοδα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της.
 32. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 251/2001 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην αποζημίωση τετραγωνικών μέτρων και επικειμένων ιδιοκτησιών στο Πάτημα Ι Χαλανδρίου.
 33. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάλυση σύμβασης έργου “Συντηρήσεις διαφόρων παιδικών χαρών του Δήμου”, Α.Μ. 26/2008.
 34. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου “Κατασκευή παιδικού σταθμού στην περιοχή Πάτημα ΙΙ Δήμου Χαλανδρίου”.
 35. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Κατασκευή περίφραξης σε δημοτικούς χώρους”, Α.Μ. 3/2013.
 36. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανακατασκευή υγρομονώσεων σε σχολικά κτίρια”, Α.Μ. 12/2013.
 37. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Κατασκευή οδού Φραγκοκλησιάς”, Α.Μ. 14/2013.
 38. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου “Έργα συντήρησης και επισκευών στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου”, Α.Μ. 6/2013.
 39. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και φυτεύσεις”, Α.Μ. 4/2009.
 40. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet