Κύμα αλλαγών στο ασφαλιστικό
Κοινωνία

Κύμα αλλαγών στο ασφαλιστικό

Κύμα αλλαγών έρχεται στο ασφαλιστικό με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί, καθώς καταργούνται εισφορές που καταβάλλονταν υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών από τρίτους, που δεν συνδέονται με την ιδιότητα του ασφαλισμένου με τους ασφαλιστικούς φορείς, ενώ ένα μέρος των εισφορών αυτών θα διατίθεται υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).

Πρόκειται για το ποσοστό 4% επί των ετησίων συνολικών εσόδων από τον ΦΠΑ και ποσοστό 12 % επί του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων υπέρ του ΟΓΑ.

Τι αλλάζει στον ΟΑΕΕ

Κάθε μήνα θα πηγαίνουν στο Ταμείο για να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ οι ασφαλισμένοι, αντί για κάθε δίμηνο που πήγαιναν μέχρι σήμερα. Παράλληλα στον Οργανισμό θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά ακόμη και όσοι έχουν διπλή απασχόληση και ως μισθωτοί συμπληρώνουν λιγότερα από 25 ένσημα το μήνα.

Ποιες είναι οι εισφορές που καταργούνται
 • υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ),
 • του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),
 • του Ταμείου Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ),
 • του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
 • του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ),
 • του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων,
 • του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ)
 • του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ.

Παράλληλα, καταργούνται οι εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ-τ.ΕΤΕΑΜ) που είχαν θεσμοθετηθεί για επικουρικά ταμεία κλάδων που εντάχθηκαν στο ενιαίο Ταμείο όπως:

 • του τ. ΕΤΕΑΜ- ΤΕΑΕΥΕΕΟ,
 • του τ. ΤΕΑΔΥ,
 • του τ. ΤΑΠΕΑΠΙ
 • του τ. Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου – ΤΕΑΔΥ,
 • του τ. ΤΕΑΠΕΥΔΑΠ
 • του τ. ΤΕΑΧ,
 • του τ. ΤΕΑΠΟΚΑ
 • του τ. ΤΑΔΚΥ
 • του ΤΣΑΥ,
 • του ΤΣΜΕΔΕ
 • του τ. ΤΕΑΠΕΡΤΤ.
 • εισφορές υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ,
 • του Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του ΤΠΔΥ,
 • του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΕΒΕΒΕΚ),
 • του ΤΠΔΥ1,
 • του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών,
 • του ΤΑΠΙΤ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ),
 • του Αυτόνομου Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ),
 • του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ).

Ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος, για τα οποία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατομικό φύλλο έκπτωσης, καθώς και επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών.

Παράλληλα θεσμοθετείται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών καθώς από την 1.7.2014 οι πόροι του ΛΑΕΚ, διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81%, σε ποσοστό 0,46%.

Η μείωση αφορά τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕKΕ), του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛA), του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα.

Πηγή: bankwars.gr

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet