Συμφωνία Ε.Ε.-Ελλάδας: 20 δισ. ευρώ για την πραγματική οικονομία
Οικονομία-Αγορά

Συμφωνία Ε.Ε.-Ελλάδας: 20 δισ. ευρώ για την πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε «συμφωνία εταιρικής σχέσης» με την Ελλάδα, στην οποία περιγράφεται η στρατηγική για τη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων στις περιφέρειες και στις πόλεις της χώρας για την περίοδο 2014-2020.

Η συγκεκριμένη συμφωνία είναι ουσιαστικά αυτή που ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα επενδυθούν στην πραγματική οικονομία της χώρας συνολικοί πόροι 15,52 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) από την πολιτική συνοχής και 4,2 δισ. ευρώ για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Οι πόροι που θα διατεθούν στο πλαίσιο της αλιευτικής και ναυτιλιακής πολιτικής θα οριστικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν το προσεχές καλοκαίρι.

Με τις επενδύσεις της Ε.Ε. θα αντιμετωπιστεί η ανεργία, ούτως ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας καλής ποιότητας και να ενισχυθεί η ανάπτυξη μέσω της στήριξης της καινοτομίας, της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης. Οι επενδύσεις αυτές θα προωθήσουν επίσης την επιχειρηματικότητα, θα διευκολύνουν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και θα συμβάλουν σημαντικά στη φιλική προς το περιβάλλον και αποδοτική χρήση των πόρων της οικονομίας.

Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) είναι τα ακόλουθα:

  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
  1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
  2.  Το Ταμείο Συνοχής
  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
  • Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Σχολιάζοντας την έγκριση της συμφωνίας, ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Johannes Hahn, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα η Ελλάδα υιοθέτησε ένα επενδυτικό σχέδιο ζωτικής σημασίας, που εξασφαλίζει την παραμονή της χώρας σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης και ανανεωμένης ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία. Αυτή η συμφωνία εταιρικής σχέσης αντανακλά τη δέσμευση τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της Ελλάδας να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους πολύτιμους χρηματοδοτικούς πόρους της Ε.Ε. και να διασφαλίσουν την επάνοδο της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά. Οι επενδύσεις μας θα έχουν στρατηγικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τη νέα πολιτική συνοχής, με εστίαση στην πραγματική οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά ο πρωταρχικός στόχος είναι η ποιότητα και όχι η ταχύτητα. Γι΄ αυτό, τους επόμενους μήνες, θα προσηλωθούμε απόλυτα στη διαπραγμάτευση των καλύτερων επιχειρησιακών προγραμμάτων για επενδύσεις από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία την περίοδο 2014-2020. Χρειάζεται δέσμευση και από τις δύο πλευρές για να εξασφαλιστεί η υλοποίηση προγραμμάτων καλής ποιότητας».

Ο κ. J. Hahn πρόσθεσε: «Η σημερινή συμφωνία θέτει τα θεμέλια για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα, χάρη στις επενδύσεις της Ε.Ε. Η έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης στηρίζει, την κατάλληλη στιγμή, τις προσπάθειες που καταβάλλει σήμερα η Ελλάδα για να βγει από την κρίση. Έχουν γίνει σημαντικές στρατηγικές επιλογές για επενδύσεις στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και της ενίσχυσης των ανθρώπινων πόρων. Οι τομείς αυτοί, όπως επίσης η προστασία του περιβάλλοντος, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και η προώθηση των διαρθρωτικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και η ανάπτυξη και ολοκλήρωση βασικών υποδομών, συγκαταλέγονται στις βασικές στρατηγικές επιλογές που θα αποδώσουν ορατά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον. Η Ελλάδα έχει κάνει έξυπνες επιλογές και ιεράρχησε ανάλογα τις επενδυτικές της προτεραιότητες. Ο τουρισμός, η ενέργεια, τα γεωργικά είδη διατροφής, το περιβάλλον, η γαλάζια οικονομία και η εφοδιαστική (logistics) θα είναι οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ενώ ο πολιτισμός, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, η υδατοκαλλιέργεια, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι ΤΠΕ, η διαχείριση των αποβλήτων, το εμπόριο και οι υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών θα κατέχουν επίσης εξέχουσα θέση στο μελλοντικό μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας».

Πηγή: bankwars.gr

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet