Ξεκινά η διανομή καρτών μετακίνησης ΑμεΑ
Περιφέρεια Αττικής

Ξεκινά η διανομή καρτών μετακίνησης ΑμεΑ

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, ενημερώνει ότι την Τρίτη 15 Απριλίου 2014 ξεκινάει η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία έτους 2014.

Επισημαίνεται ότι τα δελτία μετακίνησης ΑμΕΑ 2013 ισχύουν μέχρι 31 Μαΐου 2014.

Οι δικαιούχοι των δελτίων (ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους) μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής ή στις Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία).
  2. Εξουσιοδότηση, μόνον αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής.
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τον Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος.
  6. Εκκαθαριστικό της Εφορίας οικ. έτους 2013
  7. Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ.
  8. Για όλους τους δικαιούχους δύο (2)πρόσφατες φωτογραφίες ή τρεις (3) για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και ΒΝΚ).

Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά αναφέρονται στη διευκρινιστική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας ΑμεΑ, του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, με ΑΔΑ: ΒΙΗ2Λ-4ΣΓ.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet