Περιφέρεια Αττικής: Χρηματοδότηση βιοϊατρικού εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας Υγείας
Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής: Χρηματοδότηση βιοϊατρικού εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας Υγείας

Μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής να στηρίξει υλικοτεχνικά 31 νοσοκομεία της Αττικής, με χρηματοδότηση ύψους 40,6 εκατ. ευρώ για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει περαιτέρω την Πρωτοβάθμια Υγεία με την προμήθεια νέου βιοϊατρικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 4.653.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, υπέγραψε Πρόσκληση που απευθύνεται στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής και στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020. Η Πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 10 για την «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Με τον τρόπο αυτό η Περιφέρεια Αττικής διασφαλίζει, όπως ενημερώνει, την προμήθεια σύγχρονου βιοϊατρικού εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας Υγείας, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενες μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (μονάδες υγείας, κέντρα υγείας, εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων). Στόχος της Περιφέρειας είναι οι δομές αυτές να συνεχίσουν να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet