Ψήφισμα της ΕΝΠΕ για άμεση κατάργηση τροπολογίας για τα ΠΕΠ
Print Friendly, PDF & Email
Περιφέρεια Αττικής

Ψήφισμα της ΕΝΠΕ για άμεση κατάργηση τροπολογίας για τα ΠΕΠ

Ύστερα από εισήγηση της περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), υιοθέτησε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 ομόφωνα ψήφισμα, το οποίο ζητά από την κυβέρνηση την «άμεση κατάργηση του άρθρου 24Α του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», η οποία ψηφίστηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014.

«Η συγκεκριμένη εκπρόθεσμη τροπολογία που συστήνει “Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ)”, η οποία θα λειτουργεί ως “υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ”, ουδέποτε αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του νέου ΕΣΠΑ. Η συγκεκριμένη εκπρόθεσμη τροπολογία ουδόλως συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των ΠΕΠ και στοχεύει στην απομείωση του ρόλου των Περιφερειών. Καλούμε την κυβέρνηση, να προβεί άμεσα στην κατάργηση της ψηφισθείσας άρον – άρον, χωρίς συζήτηση, τροπολογίας», αναφέρεται συγκεκριμένα στο ψήφισμα της ΕΝΠΕ.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet